W sierpniu 2018 Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że w latach 2014-2016 PKO Bank Polski przekazywał klientom informacje o zmianach w tabeli opłat i prowizji na warunkach niespełniających wymogów trwałego nośnika informacji – klienci dostawali takie komunikaty za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO.

Rekompensaty dla klientów PKO Banku Polskiego

Żeby przekazywanie informacji odbywało się zgodnie z wytycznymi UOKiK klient musi mieć dostęp do komunikatów nawet po rozwiązaniu umowy z bankiem. Co więcej musi być pewny, że bank nie zmodyfikuje treści informacji. Trwałym nośnikiem może być na przykład przesłanie komunikatu na maila lub w formie listownej. PKO Bank Polski wybrał jednak inny sposób na rozwiązanie tego problemu – w zeszłym roku wspólnie z fintechem Coinfirm i Krajową Izbą Rozliczeniową dopracował platformę Trudatum, która wykorzystuje technologię blockchain. Kilka miesięcy UOKiK wypowiedział się także w tej sprawie.

Niespełnienie wymogów trwałego nośnika nie było jedynym zarzutem pod adresem PKO. Prezes UOKiK stwierdził także, że w latach 2014-2016 w korespondencji do klientów bank nie zamieszczał dokładnej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie zmian w tabeli opłat i prowizji, a także nie przedstawiał faktycznych okoliczności, które takie zmiany spowodowały.

W takim razie z jakiej rekompensaty będą mogli skorzystać klienci? Będą to darmowe usługi, udostępnione na kilka miesięcy. Użytkownicy mogą wybrać więcej niż jedną rekompensatę, niezależnie od podpisanych porozumień.

Poniżej pełna lista dostępnych usług.

  • bezpłatne powiadomienia SMS w okresie 2 miesięcy – począwszy od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku. Można ją uruchomić w iPKO, serwisie telefonicznym lub oddziale. Klienci, którzy do tej pory nie korzystali z powiadomień SMS będą musieli złożyć dyspozycję uruchomienia usługi, a następnie jej dezaktywacji – najpóźniej 30 września 2019 roku. W innym wypadku będą im naliczane opłaty. Klienci, którzy już teraz korzystają z powiadomień nie muszą składać dodatkowych dyspozycji.
  • jednokrotny bezpłatny wybór niestandardowego wizerunku karty debetowej z galerii – od 1 sierpnia do 30 września 2019. Wizerunek można wybrać w iPKO, serwisie telefonicznym lub oddziale.
  • bezpłatne rozłożenie na 6 rat 0% jednej dowolnej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą kredytową w kwocie od 200 do 1,5 tys. złotych – od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku. Z rekompensaty będzie można skorzystać pod warunkiem złożenia wniosku o taką usługę w terminie 5 dni kalendarzowych od dokonania transakcji. Usługę można uruchomić tylko za pośrednictwem infolinii banku. Numery: 800 302 302 lub +48 81 535 60 60.
  • bezpłatne przelewy do ZUS i US za pośrednictwem iPKO, IKO lub serwisu telefonicznego – od 1 sierpnia do 31 października 2019 r. Usługa będzie bezpłatna we wskazanym okresie bez konieczności składania dyspozycji jej uruchomienia.