O komentarz do wyników w realizacji przelewów w ramach systemu Express Elixir poprosiliśmy przedstawicieli Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Im więcej szybkich przelewów, tym ich niższa wartość

– Wraz z upowszechnianiem płatności natychmiastowych w systemie Express Elixir obniża się średnia wartość przelewów. Jest to wynik oddziaływania różnych czynników, m.in.: wzrostu liczby płatności detalicznych, zmian w dotychczasowej polityce cenowej stosowanej przez część uczestników systemu, która ma szczególne znaczenie dla segmentu klientów detalicznych (wysokie opłaty za transakcje powodują naturalny opór przed zlecaniem płatności natychmiastowych na niższe kwoty), dynamicznego rozwoju płatności mobilnych inicjowanych w ramach BLIK i realizowanych w systemie Express Elixir, istniejącego systemowego limitu transakcji (maksymalna kwota pojedynczej transakcji w systemie Express Elixir wynosi 100 tys. zł wobec braku limitu w systemie Elixir), a także różnych – często niższych niż systemowy – limitów transakcji stosowanych przez różne banki – napisał Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR (na zdjęciu).

Nowi uczestnicy systemu Express Elixir

– W ciągu ostatnich miesięcy do grona uczestników systemu przyłączyły się Bank Pekao S.A., BOŚ Bank oraz kolejne banki spółdzielcze. Natomiast mBank umożliwił korzystanie z systemu Express Elixir klientom detalicznym w bankowości elektronicznej. Na rozwój transakcyjności systemu wpływ miały też czasowe – związane z sytuacją pandemiczną – cenowe promocje na płatności natychmiastowe wprowadzane przez banki – dodaje Leńkowski.

Czy pandemia miała wpływ na transakcyjność?

– W systemie Elixir zmiany w transakcyjności mają charakter sezonowy i nie wynikają z istniejącej sytuacji epidemicznej. Różnice w liczbie i wartości transakcji w ciągu ostatnich kilku miesięcy są porównywalne z analogicznymi okresami poprzedniego roku i zgodne z prognozami KIR na 2020 r – napisał Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w KIR.

/LP