Rozmowa miała miejsce podczas FinTech Poland Meetup. Spotkanie zostało poświęcone uruchomieniu Ekosystemu FinTech Poland, jednocześnie stanowiło wstęp do cyklicznych spotkań członków i partnerów tego projektu. Do inicjatywy przystąpił już m.in. BLIK, Kontomatik, Mastercard i Zonda.

Rola Ekosystemu FinTech Poland w rozwoju innowacji finansowych

Dariusz Mazurkiewicz przekonuje, że budowa ekosystemu fintech w Polsce pomoże uczestnikom rynku finansów dzielić się wiedzą i wspólnie przełamywać bariery. To z kolei pozwoli osiągnąć efekt synergii. Zwraca przy tym uwagę, że nowa inicjatywa wprowadza transparentność, pozwala na otwartą komunikację na temat wyzwań.

W rozmowie został poruszony także wątek czerpania wzorców z zagranicznych rynków. CEO BLIKA opowiada się za pójściem własną drogą zamiast naśladownictwa. Podkreśla, że uczestnicy polskiego sektora mają swoją specyfikę i własne wyzwania regulacyjne. Muszą wspólnie wykorzystać gotowość regulatorów do rozmów.

Rozmowa jest dostępna na YouTube: