Organizacja charytatywna New Story oraz firma budowlana ICON przedstawiły pierwsze  domy wydrukowane w  technologii 3D. Pierwszy dom oraz drukarkę „Wulkan” przedstawiono 12 marca 2018 roku na imprezie prywatnej w Austin, stolicy Teksasu. Celem projektu rozpoczętego kilkanaście miesięcy temu jest walka z bezdomnością. Obecnie na świecie w slumsach żyje około 1,3 miliarda ludzi. Najwięcej oczywiście w najuboższych krajach świata, takich jak Salwador czy Haiti.

Druk 3D podbija budownictwo

Pierwsza faza projektu 3D trwała osiem miesięcy i zakończyła się sukcesem. Prototyp domu o wymiarach ok. 55 m2  na 73 m2 wydrukowano na drukarce „Wulkan” w ciągu 24 godzin za 4000 USD. Dom został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach pogodowych i geologicznych, które są powszechne w takich miejscach jak Haiti i Salwador. Twórcy zadbali o to , żeby domy były trwalsze nawet niż te wybudowane w tradycyjny sposób.

Po odsłonięciu, ICON i New Story rozpoczęło fazę II, która ma usprawnić działanie drukarki w oparciu o wiedzę z fazy I. Sprzęt zostanie przeniesiony na teren budowy, aby rozpocząć drukowanie próbne w Salwadorze w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Inicjatywa poszukuje obecnie partnerów finansowych, aby móc realizować dalsze działania.

Wdrożenie II fazy to koszt 600 000 USD, który będzie obejmować:

  • Udoskonalenia techniczne związane z drukowaniem i opracowywaniem oprogramowania
  • Rygorystyczne testy (testy sejsmiczne, strukturalne kody obudowy i inne)
  • Transport drukarki z Austin, TX do Salwadoru
  • Szkolenia lokalne dla miejscowych i testowanie / optymalizacja wydruków na miejscu

W przyszłości New Story planuje wdrożyć tę przełomową technologię z ICON na całym świecie, aby zapewnić bezpieczne schronienie dla najbiedniejszych rodzin. Organizacja planuje zaangażować w to rządy oraz inne organizacje non profit.