W nowych dowodach z warstwą elektroniczną znajdzie się zapis odciski palców posiadacza dokumentu tożsamości. Uprzedzając pytania: jeśli nie będzie możliwe pobranie odcisków palców (bo ktoś ich nie posiada) to w dowodzie ich nie będzie. Ponadto, jeśli osoba posiadająca odciski palców, chwilowo nie będzie mogła ich odwzorować (bo np. jest kontuzjowana) to taki dowód będzie miał ważność 12 miesięcy.

Dowód z warstwą elektroniczną i odciskiem palca

Odciski palców będą pobierane tak samo jak w przypadku paszportów, czyli w urzędzie za pomocą specjalnego czytnika. Na dowodzie znajdzie się także odwzorowanie graficzne podpisu obywatela. Ustawa wejdzie w życie w sierpniu 2021 roku.

Projekt dostosowuje przepisy krajowe do europejskiego porządku prawnego, a jego głównym celem jest ujednolicenie stosowanych zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli UE.

Dowody będą wymieniane sukcesywnie. Stare dokumenty zachowają ważność. Całkowita wymiana dokumentów ma zakończyć się w 2031 roku. Łączny koszt wdrożenia projektu oceniono na 17,2 mln zł.

Dowody z warstwą elektroniczną posiada już ok. 4 mln Polaków. Projekt e-dowodu zmieniał się kilkukrotnie, ale w końcu dopracowano ich użyteczność – obywatele już mogą korzystać z aplikacji eDO App, którą po „sparowaniu” z dowodem osobistym można użyć do potwierdzania tożsamości w Internecie.

/LP