DPD Polska postawiła na rozwój przyjaznej dla otoczenia logistyki miejskiej już kilka lat temu. Projekt Breathe to kolejny jego etap: zapewnia dostęp do informacji dotyczących poziomu zanieczyszczeń i stężenia pyłów PM 2.5, dzięki czemu konsumenci, firmy i instytucje mogą być bardziej świadomi jakości powietrza w danym miejscu.

DPD Polska stawia na strategię ESG

Czujniki zostały umieszczone na stu samochodach (m.in. na wszystkich elektrycznych busach doręczających w Warszawie) oraz stacjonarnie: w warszawskich oddziałach, punktach DPD Pickup, a także w kilku obiektach użyteczności publicznej udostępnionych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście i Urząd Dzielnicy Białołęka w Warszawie (parki, szkoły). Swoje mury udostępniły również trzy warszawskie szkoły wyższe. Informacje gromadzone są przez prawie 120 czujników. Urządzenia dokonują pomiaru co kilkanaście sekund.

Zgodnie z ustaleniami raportu Barometr E-shopper 2021 nabywcy wybierający rozwiązania przyjazne dla środowiska stanowią 14 proc. wszystkich e-konsumentów w Europie. Aż 65 proc. z nich wybiera e-sklep, który gwarantuje zrównoważone opcje doręczenia. Zagadnienia z obszaru ESG są coraz istotniejsze dla klientów.

Więcej wniosków z raportu Barometr E-shopper 2021 można znaleźć w linku powyżej. DPDgroup poddała analizie wpływ pandemii na e-sklepy i e-konsumentów.