CBS Market działa poprzez platformę cbsmarket.co, z kolei SPT Media LLC prowadzi działalność przez stronę thecointrust.com. W obu przypadkach UKNF podejrzewa prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia.

KNF wpisuje CBS Market i SPT Media LLC na listę ostrzeżeń

W przypadku CBS Market zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o SPT Media LLC. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – czytamy w komunikacie KNF.

Lista ostrzeżeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego to zbiór podmiotów, w stosunku do których Urząd zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ma ona między innymi na celu ostrzeganie konsumentów przed tego typu spółkami. Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.