Partner serwisuVisa dla biznesu

KNF


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to główny urząd nadzorczy dla sektora finansowego w Polsce. KNF nadzoruje sektor bankowy, ubezpieczeniowy, inwestycyjny oraz płatniczy. Celem nadzoru jest ochrona depozytów Polaków. KNF prowadzi rejestr krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych. KNF wydaje także rekomednacje dla sektora finansowego np. rekomendacje dotyczące polityki kredytowej banków. Urząd słynie z tzw. listy ostrzeżeń KNF, na którą wpisywane są firmy i osoby prowadzące działalność niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jedną z inicjatyw KNF jest piaskownica regulacyjna dla fintechów. Przewodniczącym KNF jest dr hab. Jacek Jastrzębski.
Kolejny fintech z licencją AISP od KNF
June 18, 2021, 2:01 PM

Firma Comarch Finance Connect uzyskała wpis do rejestru AISP prowadzonego przez UKNF. Znajdują się w nim fintechy świadczące wyłącznie usługę dostępu do rachunku.

Problematyka dostępu do rachunku bankowego dla dostawców usług płatniczych [Webinar]
June 16, 2021, 2:50 PM

W trakcie kolejnego webinaru z cyklu SuperVision FinTech Talks zaproszeni goście rozmawiali m.in. na temat stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego w relacjach z fintechami.

KIR otrzymuje licencję krajowej instytucji płatniczej od KNF
May 28, 2021, 4:17 PM

Dzięki licencji KIR będzie mógł świadczyć m.in. usługi inicjowania płatności w ramach otwartej bankowości. 

Quantee dostarczy KNF nowe narzędzie z zakresu sztucznej inteligencji
May 27, 2021, 10:43 AM

Sztuczna inteligencja będzie wspierać Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

KNF publikuje wskazówki na temat ryzyka stopy procentowej zobowiązań kredytowych
May 24, 2021, 2:02 PM

KNF przygotował publikację „Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych, czyli co trzeba  wiedzieć korzystając z kredytów i depozytów”.