O ile pandemia stanowiła swoisty katalizator rozwoju rynku usług telemedycznych, o tyle u podłoża sukcesu zastosowania różnorodnych rozwiązań z zakresu zdalnego monitorowania stanu pacjentów, leży rozwój sieci 5G. Ta technologiczna zmiana, pozwoliła na tworzenie urządzeń peryferyjnych, które w czasie rzeczywistym mogą przesyłać duże porcje danych medycznych. Pandemia COVID-19 przyspieszyła przede wszystkim proces oswajania się społeczeństwa z taką formą pomocy medycznej.

Rynek telemedycyny na fali wznoszącej

– Wykluczenie cyfrowe jest znanym i przebadanym zjawiskiem, często nie wynika ono z braku dostępu do urządzeń czy sieci, a raczej lęku przed samą technologią. Bariera ta rośnie wraz z wiekiem pacjentów, którzy paradoksalnie mogą być największymi beneficjentami takich rozwiązań. Jednak pandemia oswoiła nas z taką formą wsparcia medycznego. Jako społeczeństwo staliśmy się bardziej otwarci nie tylko na teleporady ale także na możliwość korzystania z urządzeń monitorujących nasz stan zdrowia – mówi Martyna Matusik, psycholog i terapeuta pracująca razem z pacjentami także w formule teleporad.

Rozwój technologii zmiana także jakość świadczonych zdalnie porad medycznych. W początkowej fazie pandemii odbywały się one wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej. Jednak już przy drugiej fali pandemii lekarze mieli do dyspozycji video rozmowy wsparte urządzeniami peryferyjnymi takimi jak ciśnieniomierz, glukometr, pulsoksymetr, a nawet cyfrowy stetoskop. Jednym z projektów wdrożonych w Polce i Europie jest MediHelp – autorska platforma telemedyczna polskiego start-upu Holo4Med, który od maja 2021 roku prowadzi pilotaż umożlwiający zdalną teleporadę z wykorzystaniem video rozmowy i urządzeń wspierających.

– Możliwość kontaktu z pacjentem w formie video jest zupełnie inną jakością pracy dla lekarza, ale także daje ogromny komfort pacjentowi w porównaniu z rozmową głosową. Projektując platformę MediHelp na pierwszym miejscu stawialiśmy na prostotę użytkowania i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Jak do tej pory w całej Europie z naszego rozwiązania skorzystało już kilkaset tysięcy osób – mówi Robert Król, CEO Holo4Med.

Teleporady poprawiły także dostępność usług medycznych w małych miastach i terenach wiejskich. Popularyzacja rozwiązań z zakresu zdalnego monitorowania stanu pacjentów i teleporad przenosi standard jakości usług medycznych o całe dekady do przodu. Dostępność usług medycznych, możliwość stałego monitorowania stanu zdrowia, czy szybka interwencja medyczna, oparta o dane stanu zdrowia przesyłane w czasie rzeczywistym, to nie pieśń przyszłości a realny obraz, który jest dostępny dla Polskich pacjentów.