Celem Konkursu „Droga na Harvard” jest promowanie wśród najlepszych polskich uczniów i studentów idei studiowania, pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich naukowych zainteresowań na najlepszych zagranicznych uczelniach. Idea Konkursu „Droga na Harvard” jest spójna z misją Fundacji BGŻ BNP Paribas oraz koncepcją autorskiego programu stypendialnego „Klasa”, dzięki któremu absolwenci gimnazjów z mniejszych miejscowości oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej otrzymują szansę na naukę w prestiżowych liceach partnerskich.

BGŻ BNP Paribas wspomaga polską edukację

– Jednym z priorytetów naszej Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi, którzy z różnych powodów mają ograniczone możliwości dalszego rozwoju. Staramy się to robić zarówno w ramach własnych, autorskich inicjatyw, jak i wspierając dobre praktyki innych organizacji.  Bez wątpienia należy do nich Konkurs „Droga na Harvard”, który nie tylko pomaga młodym ludziom w rozwijaniu ich naukowych i zawodowych pasji, ale także uczy odpowiedzialności za innych i dzielenia się swoim doświadczeniem. A to czyni z niego naprawdę wartościową inwestycję społeczną – mówi Kinga Pańczyszyn, menedżer ds. projektów społecznych w Banku BGŻ BNP Paribas.

W sumie do tegorocznej VIII edycji Konkursu napłynęło ponad 1000 zgłoszeń. Spośród nich Kapituła Konkursu w maju przyznała tytuł Finalisty 30 osobom. Następnym etapem były rozmowy z grupą wybranych finalistów, spośród których Kapituła przyznała tytuł Laureata Nagrody Głównej 4 osobom. Laureaci – w ramach nagrody – wyjadą we wrześniu na tygodniowy pobyt na Uniwersytecie Harvarda. Będą mieli szansę poznać jedną z najlepszych na świecie uczelni oraz jej studentów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami pomocnymi, by dostać się na tę uczelnię.