Ustawowe wakacje kredytowe

Dzisiaj weszło w życie zapowiadane ustawowe zawieszenie wykonywania umowy kredytu/pożyczki. O zawieszenie kredytów mogą starać się osoby, które utraciły główne źródło dochodu lub pracę. Ponadto zawieszenie dotyczy tylko kredytów, które zostały zaciągnięte przed 13 marca, a których termin zakończenia przypada po 13 września.
Podpowiedzi o tym jak będzie wyglądać procedura dostarczył bank Pekao SA, który opublikował stosowną instrukcję.

Na czym polega zawieszenie kredytu?

  • kredytobiorca nie będzie musiał płacić rat pożyczki rat pożyczki lub kredytu, a w przypadku kart kredytowych lub z odroczoną płatnością – minimalnej kwoty spłaty,
  • nie będą naliczane odsetki ani nie pobierane inne opłaty niezwiązane z ubezpieczeniem,
  • klient może zawiesić wykonanie umowy maksymalnie do 3 miesięcy,
  • klient będzie musiał spłacać raty po okresie zawieszenia,
  • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia wykonania umowy,
  • zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Jak złożyć dyspozycję?

W Pekao SA można zrobić to na dwa sposoby – za pomocą serwisu Pekao24 lub w oddziale banku.
Jeśli klient posiada kilka kredytów tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, kredytów mieszkaniowych lub innych), przepisy ograniczają możliwość skorzystania z uprawnienia do zawieszenia wykonania tylko jednej umowy w ramach w/w grup kredytów, wedle wyboru kredytobiorcy.

Zanim zawiesisz kredyt

Zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki następuje na podstawie oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu po 13 marca 2020 r., ale kredytobiorca równocześnie składa oświadczenie, że ma świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W trakcie trwania zawieszenia bank nie będzie udzielał kredytobiorcy dodatkowego finansowania, tzn. nie da mu innego kredytu. Ponadto informacja o zawieszeniu spłaty kredytu będzie przekazana do Biura Informacji Kredytowej.
Przypomnijmy, że banki i inne instytucje kredytowe już na początku pandemii wprowadziły rozwiązania, które odciążały kredytobiorców. Pod koniec maja liczba wniosków o zawieszenie spłaty rat kredytów bankowych wyniosła prawie 1 milion. Łączna wartość zawieszonych kredytów przekroczyła 75 mld zł, co stanowi 10% wartości portfela kredytów w bankach.
/LP