Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w styczniu 2020 roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) ma obowiązek ustanowienia i aktualizowania centralnej bazy danych zawierającej informacje na temat uchybień w zakresie AML/CFT w całej Unii Europejskiej w odniesieniu do poszczególnych instytucji finansowych.

Centralna baza AML/CFT

Baza danych będzie zawierać informacje o działaniach podjętych przez właściwe organy w celu naprawienia zidentyfikowanych słabości w zakresie AML/CFT. Informacje z bazy danych mają przyczynić się do uszczelnienia procedur i szybszego reagowania odpowiednich instytucji na bieżące uchybienia. Baza ma stanowić swoiste narzędzie wczesnego ostrzegania.

Dokument skierowany do konsultacji określa specyfikacje techniczne dotyczące formy i sposobu przekazywania danych do bazy, a także listę organów, które będą miały obowiązek dostarczać wskazane dane do EBA.

EBA uruchomiła specjalny formularz, który umożliwia przekazanie dokumentów konsultacyjnych. Termin zgłaszania uwag upływa 17 czerwca 2021 roku.

/LP