ExtraHut jest polską agencją digital product design & dev. Prowadzona przez nich iteracja odbywa się w uproszczonym procesie Learn-Build-Test. ExtraHut oferuje usługi UX/UI, wsparcie ecommerce i systemów projektowych, a także bierze udział w projektach Mixed Reality.

ExtraHut zajmuje pierwsze miejsce za projekt BusyLamp

Studio product design z grupy kapitałowej TenderHut wygrało w kategorii „Special” konkursu promującego projektantów UI/UX oraz Service Design EXAW.PRO. Zwycięski projekt zrealizowano dla BusyLamp, dostawcy oprogramowania dla branży prawnej.

Zakres prac obejmował zaprojektowanie interfejsu aplikacji oraz zestawu rozwiązań wspierających korzystanie z produktu. ExtraHut zaoferował także testowanie i wdrożenie interfejsu oraz elementów użyteczności. Wewnętrzne prace projektowe wykonał Maziar Rastegar, projektant rozwiązań wizualnych i kanałów cyfrowych z ponad 10 letnim doświadczeniem.

Rozwiązanie firmy BusyLamp, które służy do zarządzania projektami prawnymi o nazwie Matter.Space umożliwia zespołom prawników zwiększenie wydajności i ilości informacji poprzez centralizację i standaryzację gromadzenia wszystkich informacji dotyczących danej sprawy.

— Projekt Matter.Space był bardzo złożony. Wymagał zarówno dbałości o kwestie standardów i użyteczności UI/UX oraz zachowania wypracowanych latami wzorców i wymogów branży prawnej – wyjaśnia Dariusz Sawicki, Chief Operating Oficer w ExtraHut.

Jak wyglądał proces tworzenia?

W procesie projektowania ExtraHut i BusyLamp pracowały w jednym zespole. Tworzenie wizji dashboardu rozpoczęło się od wspólnego warsztatu, na którym każdy uczestnik mógł przedstawić swoją wizję strony głównej Matter.Space.

Projekt przeprowadzono metodyką Lean UX, w dwutygodniowych sprintach, przy ścisłej współpracy z teamem deweloperskim pracującym w Scrum. W okresie implementacji prace prowadzono metodą Just In Time. To pozwoliło na zaprojektowanie modułów, które natychmiast trafiały do wdrożenia i mogły być walidowane oraz testowane.

— Współpraca z ExtraHut to przede wszystkim bardzo produktywny czas. Wspólny warsztat z elementami design sprint to był pomysł ze strony ExtraHut. W ten sposób cały zespół BusyLamp mógł przyczynić się do finalnego efektu. Naszymi klientami są kancelarie, działy prawne dużych firm. Wszystko odbyło się pod kierownictwem Cariny Smolick-Fischer, naszej dyrektor ds. zarządzania produktem (Matter Management) — powiedział Rob MacAdam, wiceprezes ds. produktu, BusyLamp.