Trwa dobra passa Pragmy Faktoring. Faktor z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem rynkowym w coraz większym stopniu staje się fintechem. Początkowo strategia spółki zakładała wydzielenie odrębnej, fintechowej marki PragmaGO. Wprowadzane obecnie zmiany pozwalają stwierdzić, że cała Pragma Faktoring staje się GO.

Czytaj także: Popyt na faktoring w Polsce stale rośnie

Nowy produkt Pragmy – faktoring do 1 mln zł

– Wypracowane w ramach segmentu PragmaGO rozwiązania zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek. Naturalną koleją rzeczy postanowiliśmy przenieść je na transakcje znacznie większe niż mikrofinansowanie. Nie zmienia to faktu, że wszystkie nasze produkty, dzięki przyjaźnie skalkulowanej prowizji i prostocie umów, są nadal dostępne nawet dla najmniejszych firm – deklaruje Tomasz Boduszek, prezes Pragma Faktoring.

Faktoring Online obejmuje finansowanie należności Klientów w ramach limitów faktoringowych w wysokości od 300.000 zł do 1.000.000 zł. i wyróżnia się w stosunku do dotychczasowej formuły realizacji takich transakcji onlinowością i automatyzacją procesów sprzedaży, scoringu i podejmowania decyzji kredytowych.

Produkt ten jest zbudowany w oparciu o pozytywne doświadczenia zdobyte przy sprzedaży i obsłudze produktu Mikrofaktoring Online realizowanego w segmencie PragmaGO. Decyzja jest odpowiedzią na coraz liczniejsze zapytania zgłaszane przez przedsiębiorców z sektora MŚP.

Czytaj także: Komisja Europejska tworzy laboratorium fintech

Co zyskają klienci, a co inwestorzy?

– Firmy MŚP są najważniejszą grupą w strategii Pragmy Faktoring. Na podstawie stale rosnącej liczby wniosków wiemy, że nasza oferta finansowania online trafia w ich potrzeby. Staramy się elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i wychodzić z rozwiązaniami, które ułatwią naszym klientom prowadzenie działalności gospodarczej – mówi Daniel Mączyński, wiceprezes Pragmy Faktoring, odpowiedzialny za rozwój produktów onlinowych.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na Faktoring Online, będą mogli przede wszystkim znacznie poszerzyć skalę działalności. Wysokie limity oraz szybkość działania wraz ze standaryzowaną jakością obsługi klienta w Pragmie Faktoring, podniosą komfort prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast informacja o wysokiej skalowalności w kolejnym obszarze działalności Pragmy Faktoring powinna być interesująca zarówno dla obecnych, jak i przyszłych inwestorów.

Czytaj także: Tomasz Rodak, Bibby Financial Services – Faktoring też jest fintechowy