Nowa opcja umożliwia użytkownikom kart płatniczych używanie na nich wybranych przez siebie imion. Ma wesprzeć osoby transpłciowe i niebinarne.

Imię od razu na karcie

Opcja ta została wprowadzona po raz pierwszy przez Mastercard w USA, podczas wydarzenia WorldPride w 2019 roku, a następnie udostępniona przez największe amerykańskie banki. Od teraz również cyfrowy bank bunq oferuje ją swoim klientom w 30 krajach europejskich, w tym w Polsce. Celem inicjatywy jest wsparcie osób LGBTQIA+.

W przypadku osób transpłciowych i niebinarnych imię widniejące na karcie płatniczej nie zawsze odzwierciedla ich prawdziwą tożsamość, co może być przyczyną dyskomfortu i stresu. Ze zmianą urzędowych danych osobowych często wiąże się długa i skomplikowana procedura prawna. Dzięki Funkcji True Name oferowanej przez Mastercard niej użytkownik może umieścić na swojej karcie płatniczej wybrane przez siebie imię. Klienci bunq już mogą ubiegać się o wydanie takiej karty.

Prawie jedna trzecia (32%) osób, które okazały dowód tożsamości z imieniem lub płcią niezgodną z ich wyglądem, doświadcza negatywnych reakcji, takich jak szykanowanie, odmowa wykonania usługi lub napaść.

-W Mastercard walczymy z wykluczeniem i wspieramy różnorodność. Wszyscy zasługują na możliwość korzystania z usług finansowych, które odzwierciedlają ich prawdziwą tożsamość. Dlatego osobom transpłciowym i niebinarnym umożliwiamy używanie imion, które same sobie wybrały. Ułatwi to rozwiązanie ich realnego problemu i pozwoli im używać ich prawdziwych imion w sposób prosty, bezpieczny i z dumą. Apelujemy do całej branży o wprowadzenie takich standardów dla wszystkich klientów ― mówi Mark Barnett, prezes Mastercard Europe.

-W przypadku funkcji True Name mała zmiana może spowodować duży przełom, zapewniając ludziom wolność i pozwalając im żyć zgodnie z własną tożsamością ― mówi Ali Niknam, dyrektor generalny bunq.

Mastercard od dawna angażuje się w społeczne projekty. Stworzył również kalkulator śladu węglowego.