Atuty przesądzające o wyjątkowości kierunku FinTech na UŁ na tle innych tego typu studiów w Polsce to m.in. aż 300 godzin zajęć (inne uczelnie: 160 – 188 godzin), głównie w formule warsztatowej. Zajęcia dla finansistów chcących wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe i informatyków zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji finansowych prowadzić będą głównie praktycy rynku finansowego (w szczególności z firm reprezentujących FinTech Central Poland) oraz doświadczeni pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Podyplomowe studia FinTech na Uniwersytecie Łódzkim

Studia przygotowują do tworzenia firmy działającej w branży FinTech i wykonywania zawodu prezesa – CEO (lub pracy na innym stanowisku kierowniczym, zwłaszcza startupu), Product Ownera, analityka biznesowego, specjalisty w firmie działającej w obszarze technologii finansowych lub instytucji finansowej (banku, instytucji płatniczej, firmie pożyczkowej, ubezpieczeniowej, czy firmie inwestycyjnej). Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie otoczenia – rynek pracy jest dziś szeroko otwarty na fachowców tej specjalności.

Zajęcia przewidziane w programie studiów FinTech na UŁ mają na celu:

 • zapoznanie uczestników z obecnymi trendami zachodzącymi w szeroko pojętym sektorze finansowym związanymi z digitalizacją i transformacją cyfrową w Polsce i na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora innowacji finansowych,
 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania rynków finansowych w otoczeniu prawno-regulacyjnym – zarówno polskim, jak i europejskim,
 • nauczenie podstaw projektowania produktów i usług cyfrowych przeznaczonych na rynek finansowy,
 • nauczenie podstaw technik analizy danych i umiejętności posługiwania się danymi w biznesie,
 • wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się pojęciami specjalistycznymi z zakresu FinTech;
 • rozwój postaw przedsiębiorczych i wiedzy na start dla przyszłych przedsiębiorców w obszarze FinTech, z naciskiem na umiejętność tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwanie finansowania,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności profesjonalnych takich jak skuteczna komunikacja, efektywna praca w grupie, zarządzanie projektem, autoprezentacja oraz prezentacja koncepcji biznesowej przed inwestorem (investor speech).

W skład rady programowej studiów podyplomowych FinTech na UŁ wchodzą:

 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – przewodniczący
 • Adam Brzostowski, p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi
 • Marek Bartosik, Executive Director, GFT Poland Sp. z o. o.
 • Joanna Erdman, Prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Arkadiusz Jadczak, członek FinTech Central Poland, Co-founder, Monethero Sp. z o.o.
 • dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, kierownik Katedry Bankowości
 • Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu, MakoLab SA

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, kierownik Katedry Bankowości, członek Grupy Interesariuszy Bankowych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Fintek.pl jest patronem medialnym kierunku.

Więcej informacji: www.fintech.uni.lodz.pl