Dla powyższego fintechu 2021 był bardzo istotny. Rozpoczęto migrację danych do chmury Microsoft Azure, wdrożono system CDP oraz marketing automation. Zoptymalizowano także procesy weryfikacji klienta (KYC), decyzji kredytowych i finansowania należności. Wspomniane zmiany przełożyły się na szybszy i prostszy proces pozyskiwania finansowania przez klientów i lepsze dopasowanie usługi faktoringu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

2021 rokiem zmian w PragmaGo

2021 r. był dla PragmaGO przełomowy także pod względem rozwoju usług opartych o pożyczki online, w tym BNPL dla B2B. Są to produkty finansowe, dzięki którym przedsiębiorca może pozyskać środki na zakupy lub pokrycie innych kosztów działalności. Mogą to być np. wydatki marketingowe, a nawet opłacenie podatków i składek ZUS. Najważniejsze w tym rozwiązaniu jest to, że pożyczkobiorca może spłacić należności w ratach lub odroczonym terminie.

PragmaGO zamyka 2021: wzrost na poziomie +56% r/r.

PragmaGO, funkcjonuje w branży finansowania MSP od 1996 r.  Rozwój spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGOTech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Polish Enterprise Funds SCA, wartość inwestycji wyniosła 75 mln zł.

Fintech 2021 r. obchodził swoje 25-lecie przypieczętowane rekordowym obrotem, który wyniósł ponad 1 mld zł. Liczba unikatowych klientów wzrosła o prawie +260% w porównaniu do 2020 roku. Na rekordową kwotę obrotów złożyły się produkty faktoringowe (+53% r/r) oraz pożyczki online, w tym większość w formule BNPL dla B2B  (+189% r/r).

Wspólnie z Allegro Biznes, PragmaGO wprowadziła pożyczki dostępne dla klientów biznesowych (merchantów) platformy. Produkt ten służył najczęściej do finansowania zakupów związanych z uzupełnieniem stanów magazynowych, marketingiem, czy infrastrukturą IT. Na podstawie wyników z IVQ 2021, PragmaGO przewiduje wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi w sektorze e- commerce.