W raporcie Narodowego Banku Polskiego o rozwoju systemu finansowego nie mogło zabraknąć sektora FinTech. W krótkim podsumowaniu NBP nakreślił plany Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju finansowych technologii. W raporcie pada stwierdzenie, że fintech jest traktowany jako czynnik wspomagający rozwój europejskiego sektora finansowego.

Raport NBP Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r.

FinTech tworzy nowe modele biznesowe

UE stosuje dosyć osobliwą definicję FinTech. Zgodnie z nią są to innowacje w usługach finansowych opartych na technologii, które mogą prowadzić do powstania nowych modeli biznesowych, zastosowań procesów i produktów oraz mogą mieć w związku z tym znaczący wpływ na rynki i instytucje finansowe oraz na sposób świadczenia usług finansowych. FinTech obejmuje także pojęcie InsurTech, odnoszące się do innowacji opartych na technologii w sektorze ubezpieczeń, niezależnie do charakteru czy wielkości dostawcy usług – czytamy w raporcie NBP.

KE podkreśla znaczenie branży FinTech w rozwoju systemu finansowego, w tym kształtowaniu oferty i świadczenia usług finansowych. W ostatnich latach zaobserwowany znaczący wzrost nakładów finansowych na ten sektor. W szczególności nastąpił szybki postęp w rozwoju cyfrowej identyfikacji, sztucznej inteligencji, aplikacji mobilnych, czy przetwarzania danych w chmurze oraz zastosowania technologii blockchain.

Usunięcie barier dla usług w chmurze

Celem planu rozwoju jest umożliwienie jak najlepszego wykorzystania zachodzących zmian technologicznych dla rozwoju konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora finansowego przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów i inwestorów. Główne cele to utworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych modeli finansowych, wsparcie wprowadzania innowacji technologicznych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego.

Wśród inicjatyw uwagę zwraca się na stworzenie spójnych warunków do rozwoju fintech m.in. w zakresie udzielania zezwoleń oraz wypracowania wspólnych standardów regulacyjno-technologicznych, w tym tworzenia piaskownic regulacyjnych oraz centr innowacji. Kolejna kwestia to ocena, czy istnieją przeszkody regulacyjne dla wprowadzania innowacji finansowych (a wiadomo, że istnieją) oraz usunięcie barier dla korzystania z usług w chmurze. Nie bez znaczenia jest także podnoszenie kompetencji organów regulacyjnych, kontynuowanie prac nad strategią ds. blockchain, a także wzmocnienie cyberodporności.