W rundzie finansowania uczestniczyli także wcześniejsi inwestorzy, czyli Gapminder Ventures oraz Launchub. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone przez FintechOS m.in. na ekspansję w Polsce.

Założony w 2017 roku przez przedsiębiorców Teodora Blidarus’a i Sergiu Negut’a, FintechOS ma obecnie klientów w ponad 20 krajach na trzech kontynentach. W 2019 roku firma zwiększyła swój roczny przychód o 450%. Obecnie pozyskany kapitał ma zostać wykorzystany na wsparcie dalszego wzrostu w Europie (w tym w Polsce), a także na ekspansję w Azji Południowo-Wschodniej i USA. FintechOS zainwestuje również w dalszy rozwój gotowych do wdrożenia aplikacji, usług i rozwiązań, które mają umożliwić bankom i ubezpieczycielom oferowanie wielokanałowej obsługi klientów na najwyższym poziomie.

Technologia rozwijana przez FintechOS umożliwia tradycyjnym bankom i firmom ubezpieczeniowym szybkie dostosowanie się do nieustannie zmieniających się oczekiwań i potrzeb klientów (end-to-end digital transformation), a dzięki temu skuteczne konkurowanie z fintechami. W oparciu o tę technologię, banki i ubezpieczyciele mogą bardzo szybko wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, które są w pełni cyfrowe, oparte na danych klienta i wysoce spersonalizowane pod jego potrzeby. Ponadto czas wprowadzenia produktów lub usług w oparciu o FintechOS trwa tygodnie, a nie jak wcześniej miesiące lub nawet lata. FintechOS można wdrożyć zarówno w środowisku multi-cloud, jak i lokalnym.

Dzięki istniejącym partnerstwom FintechOS z Microsoft, EY, Deloitte, Publicis Sapient i CapGemini, platformę można bardzo szybko wdrażać na wielu rynkach.

Platforma FintechOS 20 koncentruje się na automatyzacji i personalizacji, umożliwiając dostawcom usług finansowych szybkie i niedrogie przekształcenie obsługi cyfrowych klientów. Wśród globalnych klientów FintechOS są m.in. ERSTE, Vienna Insurance Group, Orange Money, Hyperion Group, TBI Bank, Transylvania Bank, Idea Bank, Raiffeisen Bank oraz Uniqa Insurance Group. Firma ma biura w Londynie, Amsterdamie, Wiedniu, Kopenhadze, a także w Bukareszcie. W planach jest także otwarcie w 2020 roku biur w USA i Azji.

Earlybird

Earlybird jest działającym od 1997 roku funduszem typu venture capital, który koncentruje się na europejskich firmach technologicznych. Firma inwestuje w start-upy we wszystkich fazach wzrostu i rozwoju, oferując spółkom portfelowym nie tylko zasoby finansowe, ale także wsparcie strategiczne i operacyjne, a także dostęp do międzynarodowej sieci i rynków kapitałowych. Earlybird zarządza różnymi funduszami, które inwestują w spółki technologiczne w Europie Wschodniej i Zachodniej, a także zajmujące się opieką zdrowotną. Firma ma do swojej dyspozycji fundusze w wysokości ponad 1 miliarda euro.

OTB Ventures

OTB Ventures inwestuje w firmy technologiczne na wczesnym etapie wzrostu, z globalnymi ambicjami i powiązaniami z Europą Środkowo-Wschodnią. Firma zarządzą funduszami w wysokości 100 mln USD, inwestując na etapie serii A. Środki te mają wesprzeć utalentowanych przedsiębiorców w międzynarodowym skalowaniu, przy jednoczesnym skupieniu się na rozwoju technologii. OTB korzysta z rozległej sieci kontaktów w obszarach geograficznych o najwyższej konsumpcji technologii (USA, Europa Zachodnia, rejon Azji i Pacyfiku), aby pomóc spółkom portfelowym w rozwoju na tych rynkach. Inwestycje OTB obejmują takie spółki, jak: Iceye, Cosmose, Minit, SpaceKnow, BabbleLabs, Segron i SilentEight.

GapMinder Venture Partners BV

GapMinder to fundusz venture capital inwestujący w spółki z branży wysokich technologii z Rumunii i innych krajów Europy Środkowej, które rozwijają się na poziomie międzynarodowym i są na etapie zbierania kapitału początkowego lub emisji akcji serii A. Partnerzy GapMinder mają praktyczne podejście jako inwestorzy, skupiając się na przyśpieszeniu wzrostu firm przez doradztwo strategiczne i bezpośrednie zaangażowanie w usprawnienie operacyjne, ład korporacyjny i dyscyplinę finansową. Portfolio GapMinder obejmuje takie firmy, jak FintechOS, TypingDNA, SmartDreamers, Deepstash, Frisbo.