Serwis Fintek.pl, którego misją jest profesjonalne przekazywanie informacji o sektorze FinTech, został partnerem Ekosystemu FinTech Poland.

Fintek.pl i Fundacja Fintech Poland łączą siły

– Chcemy stworzyć środowisko unikalnych relacji między fintechami, bankami, liderami technologii, instytucjami publicznymi,, mediami fintech i społecznością inwestycyjną.  Przykłady ze świata dowodzą, że warunkiem szybkiego rozwoju rynku cyfrowych finansów jest wysoki poziom interakcji między wszystkimi aktorami tego  złożonego ekosystemu, zarówno na poziomie biznesowym, regulacyjnym czy technologicznym. Ekosystem Fintech Poland to platforma budowania relacji  i dialogu ale też zestaw narzędzi wspierających rozwój całego rynku i poszczególnych jego uczestników – mówi Paweł Widawski, Prezes Fundacji Fintech Poland.

Ekosystem Fintech Poland został utworzony w celu zwiększenia konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowej poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenia standardów rynkowych, prowadzenia dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólnego identyfikowania barier i szans rozwojowych. Inicjatywa ma na celu zwiększenie interakcji pomiędzy uczestnikami rynku, dzięki udziałowi w meetup’ach, grupach roboczych, wspólnie organizowanych seminariach i konferencjach.

– Od początku naszej działalności staramy się nie tylko przekazywać najważniejsze informacje z branży FinTech, ale stawiamy sobie za cel także wspieranie całego sektora. Piszemy o najbardziej interesujących fintechach, głównych trendach na rynku oraz regulacjach prawnych. Organizujemy także wydarzenia branżowe, pozwalające na zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami z sektora finansów i technologii. Cieszymy się, że wspólnie z FinTech Poland będziemy tworzyć nowy ekosystem – komentuje Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny Fintek.pl.

Przedstawienie szczegółów na temat działania ekosystemu oraz jego inaugurację zaplanowano na 30.08.2022 r. podczas FinTech Poland Meetup – nowego formatu wydarzeń networkingowych dla społeczności cyfrowych finansów w Polsce.