Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawarł umowę z Quantee na wdrożenie narzędzia machine learning. Sztuczna inteligencja ma wspierać UKNF w realizacji prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Deloitte będzie uczestniczyć we wdrożeniach platformy Quantee

Współpraca Deloitte i Quantee obejmuje m.in. wdrażanie, rozwijanego przez polski insurtech, narzędzia do dynamicznej taryfikacji w ubezpieczeniach. Rolą Deloitte będzie prowadzenie implementacji zarówno w aspektach biznesowych, jak i technicznych.

Platforma Quantee jest rozwiązaniem kierowanym m.in. do firm ubezpieczeniowych. Oferowana przez nich technologia ma za zadanie wspierać proces taryfikacji. Narzędzie umożliwia użytkownikom wykorzystywanie zarówno metod tradycyjnych, jak i nowych technik uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych.

Deloitte będzie uczestniczyć we wdrożeniach platformy Quantee, oferując m.in. wsparcie aktuarialne w procesie doskonalenia taryf. Eksperci firmy doradczej będą także zaangażowani w procesy integracji oprogramowania z systemami klientów oraz projektowanie nowych funkcjonalności narzędzia.

– Partnerstwo z Deloitte jest naturalnym krokiem w ramach konsekwentnie budowanej strategii rozwoju Quantee. Jesteśmy przekonani, że współpraca z partnerem o takiej renomie i kompetencjach jak Deloitte pozwoli po pierwsze na sprawną obsługę rosnącego zainteresowania wdrożeniami platformy Quantee, a po drugie na przyspieszenie ekspansji na rynkach zagranicznych – podsumowuje Mateusz Gintrowski, Co-founder Quantee.