Globalny rynek cyberbezpieczeństwa został wyceniony na 173 mld USD w 2020 roku, a do 2026 roku ma osiągnąć aż 270 mld USD, z czego aż 77%. będzie przeznaczane na zewnętrzne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa (wedle danych Forbesa). Popyt na rozwiązania z zakresu obszaru cyberbezpieczeństwa jest stale rosnący, przede wszystkim w związku ze zwiększającą się liczbą oraz dotkliwością cyberataków na sektor MŚP.

Polskie cyberbezpieczeństwo

Zgodnie z raportem „Cyberbezpieczeństwo według polskich firm 2020”, w 45%. firm średniej wielkości w Polsce sytuacja pod względem cyberbezpieczeństwa nie poprawiła się w stosunku do poprzedniego roku, 45%. ocenia swoją odporność na incydenty bezpieczeństwo jako średnią, a 8% jako złą. Dodatkowo, zgodnie z badaniem „2020 CISCO Benchmark” 77%. respondentów planuje w najbliższym czasie zwiększyć poziom automatyzacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, m.in. ze względu na zbytnią złożoność procesów i zbyt dużą liczbę wykorzystywanych systemów.

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz mocniejszą niszą także na polskim rynku. Jednym z jego pionierów jest Cybersecurity Studio, które właśnie pozyskało kolejnego inwestora

-W związku ze zwiększającą się liczbą ataków na infrastrukturę IT małych i średnich spółek rozwiązanie oferowane przez Cybersecurity Studio stanowi odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rynkowe zarówno w Polsce jak i za granicą – wyjaśnia Partner Funduszu Satus Starter, Stanisław Rogoziński.

Oferta Cybersecurity Studio

Oferowane przez Firmę rozwiązanie zostało zaprojektowane w celu wydobycia najlepszych praktyk organizacyjnych, procesowych i technologicznych stosowanych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem IT, a następnie skonsolidowania ich do jednej, kompleksowej postaci. Ideą przewodnią stojącą za tym systemem jest koncept nazwany przez Organizację “wirtualnym bezpiecznikiem”, który stanowi syntezę szerokiego zagadnienia, jakim jest cyberbezpieczeństwo.

Cybersecurity Studio oferuje między innymi automatyzację zarządzania najbardziej istotnymi praktykami i procesami, w tym także automatyczne monitorowanie wskaźników efektywności procesowej (IT Security Governance), identyfikację nieprawidłowości w konfiguracji usług IT mogących stać w sprzeczności z regulacjami lub wymaganiami formalno-prawnymi (Compliance), automatyzację zarządzania podatnością technologiczną (Continuous Vulnerability/Risk Management) oraz ciągłą analizę zdarzeń w systemach informatycznych w celu identyfikacji zagrożeń oraz ataków cybernetycznych w oparciu o algorytmy deterministyczne;

Ponadto Spółka  rozszerza swój system o algorytmy AI pozwalające wcześnie wykrywać nowe zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa.

-Mimo panującej pandemii w ciągu ostatniego roku grono klientów powiększyliśmy kilkukrotnie. Popyt na ochronę danych tak naprawdę wzrósł w związku z rozpowszechnieniem modelu pracy zdalnej. Natomiast plan na najbliższy rok to nowi klienci w Polsce, dopasowanie oferty do oczekiwań konkretnych branż (najbardziej narażonych na atak) oraz przeprowadzenie pierwszych wdrożeń referencyjnych za granicą. Aktywnie pracujemy również nad R&D (między innymi w obszarze wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji) i nad rozwojem programu partnerskiego. Mamy nadzieję, że rynek będzie rósł, a my oczywiście razem z nim.  –  komentuje Antoni Omondi, współzałożyciel CyberSecurity Studio .

Do tej pory Firmę finansował fundusz 156 CAPITAL LT Alfa. Co więcej, projekt pozyskał szereg grantów, a także wyróżnień , m.in. 2 główne nagrody w prestiżowym akceleratorze MIT Enterprise Forum CEE. Rozwiązanie zostało także docenione przez firmę Samsung i Microsoft, które są partnerami spółki. Dodatkowe środki pochodzące od Satus Starter mają pozwolić Cybersecurity Studio na zwiększenie sprzedaży.