Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce.

Istotne przelewy warto zaplanować wcześniej

Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem 24 grudnia oraz ostatniego dnia roboczego w roku, kiedy realizowane są dwie sesje.

W najbliższy piątek, 30 grudnia, odbędą się więc dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy tego dnia po godzinie 13:30 trafią na konta odbiorców w poniedziałek, 2  stycznia. System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 30 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

W sytuacji, gdy przeoczymy datę płatności lub nie zdążymy wykonać terminowego przelewu 30 grudnia przed godziną 13:30, warto skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta.