– W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym ( 1 sierpnia) zawarł z Idea Bank S.A. Umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu połączenia banków – czytamy w komunikacie.

Leszek Czarnecki połączy Getin Noble Bank i Idea Bank?

Przypomnijmy, że w obu bankach głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki. Już w lipcu instytucje informowały o planach konsolidacyjnych dotyczących Getinu, Idea Banku i innych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych.

Jeżeli wyniki analiz wykażą, że połączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki połączenia oraz zasady współpracy przy jego przygotowaniu i implementacji. Na podstawie umowy banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji. Dodatkowo banki są zobligowane podjąć takie czynności jak uzgodnienie harmonogramu działań czy struktury potencjalnego połączenia.

O kolejnych decyzjach Getin Noble Bank będzie informował w oddzielnych raportach bieżących.