• Z raportu „Cross-border testing: Lessons Learned” wynika, że żadna z firm, które zakwalifikowały się do programu, nie była wstanie rozpocząć testów transgranicznych,
  • Firmy i organy regulacyjne mają różne pojęcie o tym, czym jest „globalna piaskownica regulacyjna” i „testy transgraniczne”,
  • Global Financial Innovation Network, pomimo gorzkich refleksji, nie poddaje się. Organizacja pracuje nad rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów,
  • GFIN jeszcze w I połowie 2020 roku ogłosi drugi nabór dla firm fintech, które będą miały szanse przetestować swoje innowacje na rynkach międzynarodowych.

GFIN to założona na początku 2019 roku organizacja zrzeszająca 31 organów nadzorczych nad rynkiem finansowym z całego świata m.in. Banku Litwy i Financial Conduct Authority, czyli brytyjskiego nadzoru, który – co warto wspomnieć – jest głównym pomysłodawcą projektu. Polskiego KNF-u nie ma na liście członków GFIN.

Fiasko pierwszej globalnej piaskownicy regulacyjnej

Celem GFIN jest umożliwienie podmiotom fintech testowanie swoich produktów i usług w środowisku transgranicznym, na wielu rynkach jednocześnie. W największym skrócie można to określić mianem „globalnej piaskownicy regulacyjnej”.

Na początku działalności GFIN organy nadzoru raczej zgadzały się, co do tego, czym jest koncepcja „testów transgranicznych”. Aczkolwiek, okazało się, że nie była ona już tak oczywista dla firm. Do zeszłej edycji, po której zakończeniu powstał raport (dostępny tutaj), zgłosiły się 44 firmy z różnych jurysdykcji. Były to w dużej części podmioty RegTech oraz firmy zajmujące się kryptoaktywami.

GFIN ruszy z naborem do drugiej edycji jeszcze w tym półroczu

Do dalszego etapu zakwalifikowało się 8 firm, ale finalnie żadna z nich wciąż nie jest gotowa do właściwych testów. GFIN uczciwie przyznaje, że szuka sposobu jak wesprzeć te podmioty w inny sposób „poza ramami GFIN”, nie wyklucza przy tym, że zaprosi je do współpracy, gdy te będą bliżej gotowości do testowania.

Program dostarczył członkom GFIN cennego doświadczenia. Obecnie organizacja jest w trakcie poszukiwania rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, ale wiele wskazuje, że zrobi to całkiem szybko, bo jednocześnie informuje o ogłoszeniu naboru jeszcze w tym półroczu.