FPB Grazyna Ciurzynska

O rozpisaniu konkursu na stanowisko prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa pisaliśmy już na początku lutego. Poszukiwana była osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży usług płatniczych, która swoją wiedzą ekspercką wesprze upowszechnianie płatności bezgotówkowych w Polsce.

Grażyna Ciurzyńska prezesem Fundacji Polska Bezgotówkowa

Grażyna Ciurzyńska od 25 lat związana jest z sektorem finansowym, w tym z rynkiem płatności bezgotówkowych. Była odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz z dostawcami technologii bankowych. Odpowiadała za wdrożenie innowacyjnych produktów i rozwiązań płatniczych. Była członkiem Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa, członkiem prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej prezydium Rady Cash Management przy ZBP.

Pracowała na wyższych stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego. Nadzorowała współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. W obszarze detalicznym była odpowiedzialna za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, a także zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej oraz w zarządzaniu spółkami, w tym jako prezes zarządu i członek rad nadzorczych.

Nowa prezes zarządu jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przez wiele lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.