Partner serwisu Visa dla biznesu

Grupa Idea Bank zarobiła 231 mln zł w 2017 roku

Asia Stankiewicz
Asia Stankiewicz
#Idea Bank
Opublikowano: 9 marca 2018, 13:49 Aktualizacja: 1 maja 2019, 23:17

W roku 2017 Grupa Idea Bank osiągnęła 231 mln PLN zysku netto, z czego wynik netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 151 mln PLN i był zbliżony do roku 2016. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 681 mln PLN, rosnąc o 9% rok do roku, a marża odsetkowa NIM uległa nieznacznemu obniżeniu – do 3,6%.

Wyniki Idea Bank za 2017 rok

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 311 mln PLN i był nieco niższy niż w 2016 roku, co jest następstwem zmiany struktury dochodów polegającej na zwiększeniu wpływów ze sprzedaży produktów własnych, kosztem dochodów z pośrednictwa. Skorygowany wskaźnik C/I obniżył się do poziomu 48,5% z 53,5% rok wcześniej, a koszty działania wyniosły 543 mln PLN i utrzymały się na poziomie roku 2016 pomimo wzrostu kwoty podatku bankowego.

Sprzedaż produktów kredytowych wyniosła 9,6 mld PLN, rosnąc o 19% względem poprzedniego roku. Wyraźnie zwiększyła się też sprzedaż innych produktów Grupy. Wraz z publikacją wyników rocznych Grupa przedstawiła „Kierunki rozwoju na lata 2018-2020”, zakładające umocnienie pozycji lidera na rynku usług bankowych i finansowych dla małych firm.

Czytaj także: Czy Polacy są gotowi na PSD2? 76% z nas nie chce dzielić się danymi

Dobry rok dla Idea Banku

Grupa Idea Bank zakończyła rok 2017 bardzo dobrym wynikiem finansowym na poziomie 231 mln PLN. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 151 mln PLN i był porównywalny z rokiem 2016.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 681 mln PLN i był o 9% większy niż przed rokiem. Wzrost udziału leasingu w portfelu, zwiększenie kosztu finansowania w drugim półroczu oraz wygasanie przychodów z niektórych produktów ubezpieczeniowych spowodowały obniżenie marży odsetkowej NIM do 3,6%. Średni koszt finansowania w 2017 roku wyniósł 0,28 pkt. proc. powyżej stopy WIBOR i był wyraźnie niższy od średniej z 2016 roku (0,54 pkt. proc).

Wynik prowizyjny wyniósł 311 mln PLN, zmniejszając się o 9% względem 2016 roku. Wynika to ze zmiany struktury dochodów prowizyjnych, tj. zwiększenia udziału wpływów ze sprzedaży produktów własnych kosztem dochodów z pośrednictwa, obarczonych większym ryzykiem biznesowym i regulacyjnym. W długim okresie zmiana ta, w połączeniu ze strategicznym przesunięciem w kierunku budowania regularnego wyniku odsetkowego, będzie mieć pozytywny wpływ na dochodowość Grupy.

Czytaj także: Bank Zachodni WBK organizuje Hackathon – rejestracja już ruszyła

Widzimy korzystne tendencje

Rok 2017 był bardzo dobry pod względem sprzedaży produktów kredytowych Grupy, która wyniosła 9,6 mld PLN, rosnąc o niemal jedną piątą względem poprzedniego roku. Sprzyja temu dobra sytuacja w gospodarce oraz poprawiające się nastroje ekonomiczne małych firm. Sprzedaż leasingu oraz faktoringu wzrosła po 29% r/r, a korzystne tendencje utrzymały się też w sprzedaży innych produktów Grupy – o 28% zwiększyła się sprzedaż rachunków firmowych i osobistych, a o 17% wzrosła sprzedaż abonamentów księgowych.

Pomimo wzrostu o prawie jedną trzecią kwoty podatku od aktywów bankowych, Grupie udało się w 2017 roku utrzymać koszty działania na stałym poziomie (543 mln PLN vs. 541 mln PLN w 2016). Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy spadł z 53,5% do 48,5%. Celem Grupy jest utrzymanie wskaźnika poniżej poziomu 50% w najbliższych okresach.

Utworzenie dodatkowych rezerw na kwotę 34 mln PLN, skutkujące zwiększeniem wyniku z tytułu odpisów aktualizujących w 2017 roku do 290 mln PLN, przełożyło się na zwiększenie wskaźnika pokrycia rezerwami, który na koniec roku wyniósł 41,4% wobec 38,9% rok wcześniej.

Czytaj także: Nie musisz mieć karty aby wpłacić gotówkę. Nowa usługa Banku Millennium

Nowe wyzwania w 2018 roku

Suma bilansowa Grupy wyniosła na koniec grudnia prawie 24 mld PLN, rosnąc o ponad 11% rok do roku. Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 14%, a TIER1 wyniósł 12,6%.

– Rok 2017 był okresem, w którym zapoczątkowaliśmy zmiany organizacyjne i strukturalne, dostosowujące bank oraz całą grupę kapitałową do nowych wyzwań. Celem tych zmian jest zbudowanie instytucji bankowej średniej wielkości, mającej zrównoważony apetyt na ryzyko i przynoszącej stabilny zwrot dla akcjonariuszy. Cieszą nas bardzo dobre wyniki sprzedaży, które zanotowaliśmy w głównych grupach produktów oraz spadające koszty działania – podsumowuje Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

Wraz z publikacją wyników finansowych za ubiegły rok, Grupa przedstawiła „Kierunki rozwoju na lata 2018-2020”, w których nakreśliła plany dotyczące swojej aktywności w kolejnych okresach.

Czytaj także: Otwarta bankowość to coś więcej niż PSD2

Grupa Idea Bank/AS


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

grupa-idea-bank-zarobila-231-mln-pln-2017-roku