IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy. Firma działa w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej. Lab realizuje swoje założenia m.in. poprzez tworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. IDEAS NCBR Sp. z o.o. została powołana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR.

Od dzisiaj IDEAS NCBR i UJ grają razem

W ramach porozumienia planowane jest finansowanie stypendiów dla doktorantów, a także konsultacje  w zakresie merytoryki ich kształcenia. W ciągu najbliższych lat, IDEAS NCBR obiecało także zatrudnić 200 naukowców z UJ. Będą oni prowadzili badania związanych m.in. z: medycyną, ekonomią, czy grafiką komputerową.

Oprócz działań edukacyjnych, istotnym obszarem działalności IDEAS NCBR jest także rozwijanie współpracy naukowców z biznesem. Spółka wspiera także komercjalizację wyników realizowanych projektów (np. przez współtworzenie spółek spin-out, w których badacze mogą zostać udziałowcami).

— Zależy nam na stworzeniu przyszłemu doktorowi jak najlepszych warunków do realizacji badań naukowych w takich obszarach jak uczenie maszynowe, inteligentne kontrakty, robotyka, blockchain czy uczące się struktury danych. Cieszymy się, że władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wierzą w naszą inicjatywę i już wkrótce będziemy mogli uruchomić pierwszą wspólną rekrutację – mówi dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, CEO IDEAS NCBR.

W ostatnich latach postęp technologiczny w zakresie rozwiązań cyfrowych dynamicznie przyspieszył. To efekt dotychczasowych inwestycji w badania i rozwój oraz konieczności dostosowania się do zmieniających się szybko realiów.

Uczenie maszynowe, blockchain czy robotyka stają się jeszcze bardziej istotne dla sytuacji ekonomiczno-społecznej, która panuje w Polsce i na świecie. W skali globalnej wzrost inwestycji w badania nad sztuczną inteligencją wzrósł z ok. 50 miliardów dolarów w 2020 r. do ponad 85 mld. w ubiegłym roku.

Według szacunków firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway już w 2025 r. kwota ta ma przekroczyć 200 mld USD. Oprócz inwestycji w projekty oparte na sztucznej inteligencji konieczne są także inwestycje w rozwój kadry naukowej, kształcącej przyszłych specjalistów w tej dziedzinie.