40 proc. Polaków planuje przeznaczyć w tym roku między 1 tys. a 2 tys. zł na wyjazd turystyczny dla jednej osoby – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Diners Club Polska. Połowa mniej, nieco ponad 21 proc. ankietowanych, nie zamierza przekroczyć budżetu w wysokości 1 tys. zł na osobę. 12 proc. osób biorących udział w badaniu nie planuje budżetu wakacyjnego większego niż 500 zł na osobę. Aż 16,2 proc. badanych dysponuje finansami pozwalającymi na przeznaczenie kwoty od 3 do 4 tys. zł dla jednego członka rodziny, na pojedynczy wyjazd w najbliższym sezonie letnim. Na najdroższe wakacje stać niewielki odsetek rodaków. Tylko 6,2 proc. przeznaczy w tym roku więcej niż 4 tys. zł na wyjazd wakacyjny jednego członka rodziny.

Wyższe zarobki i 500 plus zachęcają do wyjazdów

Zdecydowanie najwięcej ankietowanych wyjeżdżających na wakacje za granicę to osoby, których miesięczny dochód netto przekracza 5000 zł. Spośród tych badanych 52 proc. spędzi urlop w jednym z państw europejskich (poza Polską), a 6 proc. planuje wyjazd na inny kontynent. Na drugim miejscu są osoby zarabiające między 4000 zł a 5000 zł – 47 proc. z nich zamierza wyjechać za granicę w sezonie letnim 2018.

Co ciekawe, na wyjazd zagraniczny częściej pozwolą sobie beneficjenci programu 500 plus, niż osoby nie korzystające z tego programu. W ubiegłym roku na taki wyjazd zdecydowało się 25 proc. beneficjentów programu, a w 2018 r. na wakacje za granicę pojedzie już prawie 40 proc. Spośród osób, które nie korzystają z tej formy pomocy od państwa w tym roku na zagraniczny urlop wybierze się blisko 25 proc. badanych, co oznacza wzrost o 12 punktów proc. względem roku poprzedniego.

Większość Polaków wyjedzie na wakacje

W 2018 r. na wakacje pojedzie ponad 70 proc. Polaków. To o 15 punktów procentowych więcej niż w roku 2017. – Najbardziej popularne pozostają wyjazdy krajowe, 41 proc. badanych, ale znacznie wzrósł odsetek osób, które planują wyjechać poza granice kraju, ponad 27 proc. – mówi Paweł Kałudow z Diners Club Polska. W 2017 r. za granicę planowało wyjechać tylko 13,9 proc. Polaków. W ubiegłym roku 7,5 proc. ankietowanych planowało spędzić urlop w jednym z krajów Unii Europejskiej, innym niż Polska, natomiast w tegorocznym badaniu wskaźnik ten wyniósł aż 23,2 proc. Około 4 proc. wszystkich ankietowanych planuje wyjazd poza UE.

Polacy są bardziej świadomi swoich możliwości. Coraz częściej obsługujemy klienta, który wie, czego chce i nie boi się wydawać większych kwot, dzięki czemu chętniej decyduje się na wyjazd za granicę. Polacy przy organizacji podróży nie polegają już na katalogach. Teraz opierają się na opinii znajomych i publikowanych przez nich pięknych zdjęciach z wyjazdów – mówi Magdalena Rosła, właściciel Magellan Business Travel.

30-latkowie najbardziej aktywni

Wyjazdy zagraniczne najczęściej wybierają Polacy między 30 a 39 rokiem życia. Aż 42 proc. z nich planuje spędzić urlop w jednym z krajów Europy (w tym 40 proc w UE). Trzydziestolatkowie częściej niż przedstawiciele innych grup wiekowych udają się również w dalsze podróże – poza Stary Kontynent (9 proc. wobec 2 proc. wśród osób w wieku 40-49 lat). Na drugim biegunie znalazły się osoby w wieku powyżej 70 lat. Tylko 3 proc. z nich wyjedzie do któregoś z państw Unii. Wakacje w Polsce najchętniej spędzają najmłodsi ankietowani – taką formę wypoczynku wybrało 74 proc. osób w wieku 18-29 lat.

Sposób spędzania wakacji determinuje również miejsce zamieszkania. Za granicę najczęściej wyjeżdżają mieszkańcy średnich miast (50-250 tys. mieszkańców) i metropolii (odpowiednio 37 i 34 proc.). Ponad połowa mieszkańców małych miast (51 proc.) urlop planuje spędzić na ternie Polski, ale to spośród tych ankietowanych najwięcej osób wyjedzie poza Europę (12 proc.). Mieszkańcy wsi wakacje najchętniej spędzają w swoim miejscu zamieszkania. 41 proc. z nich nie planuje wyjeżdżać, ale to i tak mniej niż w roku 2017 (52 proc.).

Wolimy ryzykować

Aż 51 proc. ankietowanych nie zamierza w żaden sposób ubezpieczyć zagranicznego wyjazdu. To duża zmiana w porównaniu z wynikami Badania Wakacyjnego Diners Club z 2016 r. Dwa lata temu tylko 22 proc. osób wyjeżdżających za granicę nie planowało się ubezpieczyć. Spośród osób, które decydują się skorzystać z ubezpieczenia, większość ograniczy się do karty EKUZ (17,5 proc. ankietowanych). Ze standardowego ubezpieczenia w biurze podróży skorzysta blisko 14 proc. Polaków, natomiast 9,9 proc. badanych wykupi dedykowaną polisę u ubezpieczyciela.

– Polacy rezygnują z ubezpieczenia wyjazdu zagranicznego chcąc ograniczyć koszty wyjazdu. Tymczasem karta EKUZ nie zapewnia całkowitego zwrotu kosztów leczenia, które może okazać się bardzo kosztowne. Ubezpieczenie podróżne wcale nie musi być obciążającym wydatkiem. Przed wyjazdem opłaca się sprawdzić, czy i jakie ubezpieczenie oferują nam produkty finansowe, z których korzystamy na co dzień – np. karta kredytowa, którą nosimy w kieszeni mówi Paweł Kałudow z Diners Club Polska.

– Diners Club Polska oferuje swoim klientom kartę kredytową z ubezpieczeniem podróży do 1 mln złotych w standardzie. Ubezpieczenie to obejmuje nie tylko posiadacza karty, ale również osoby z wyjeżdżające razem z nim – dodaje Paweł Kałudow.