Partner serwisu Visa dla biznesu

ING Bank Śląski ukarany przez KNF

Piotr Koperski
Piotr Koperski
#KNF
Opublikowano: 12 października 2018, 15:33 Aktualizacja: 20 lutego 2019, 19:53

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie w dniu 12 października br. nałożyła 0,5 mln złotych kary na ING Bank Śląski za naruszenie art. 232 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami.

ING Bank Śląski oddaje klientom pieniądze. Decyzja UOKiK

Według nadzoru bank w okresie od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 3 października 2014 r. złamał przepisy i naruszył dobro swoich klientów, łamiąc przepisy o depozycie jednostek inwestycyjnych wynikające z obowiązującej wówczas ustawy.

ING na celowniku KNF

ING po raz kolejny w ostatnim czasie podpadło urzędom kontrolnym. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem chodzi o to, że w okresie od 23 czerwca do 3 października 2014 roku bank nieprawidłowo zarządzał jednostkami uczestnictwa wydzielonymi w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Komisja zwróciła uwagę, że bank nie zapewnił, prawidłowej wyceny wartości netto aktywów i jednostek uczestnictwa Inventum Obligacji Subfunduszu, Inventum Pieniężny Subfunduszu, Inventum Akcji Subfunduszu, Inventum Surowcowe Plus Subfunduszu i Inventum Rynków Wschodzących Subfunduszu, wydzielonych w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz, że nie dokonał obliczana zgodnie z przepisami prawa, w związku z wyceną aktywów wskazanego funduszu i wymienionych subfunduszy.

Rola depozytariusza

Komisja wskazuje, że pozycję prawną depozytariusza określają szczegółowo przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Pozycja depozytariusza została ukształtowana w sposób zapewniający mu niezależność w stosunku do funduszu i towarzystwa. Depozytariusz jest podmiotem działającym w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, do obowiązków którego należy prowadzenie rejestru aktywów funduszu i wykonywanie innych powierzonych mu obowiązków, w szczególności o charakterze kontrolno-nadzorczym. Minimalny zakres obowiązków depozytariusza został określony w art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który równocześnie określa konieczne elementy umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.

Wśród nich szczególne znaczenie odgrywają kompetencje kontrolno-nadzorcze, ponadto działalność depozytariusza powinna podnosić bezpieczeństwo lokat z tytułu uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz pewność obrotu, przyczyniając się zarazem do realizacji podstawowego celu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku. Dlatego też funkcja sprawowana przez depozytariusza ma doniosłe znaczenie dla ochrony interesu uczestników funduszu, a jej nieprawidłowe wykonywanie prowadzi do naruszenia tego interesu, w szczególności poprzez brak posiadania przez uczestników prawidłowej informacji o wartości przysługujących im praw majątkowych.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

ing-bank-slaski-po-raz-kolejny-ukarany-przez-knf