Z badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego wynika, że ze stwierdzeniem, że technologia ułatwia życie zgadza się 93% Polaków. 52% badanych chciałoby, żeby aplikacje bankowe podpowiadały im z jakich produktów warto skorzystać. Równocześnie dla 72% ważne jest aby nowe technologie oferowały im wybór. W komunikacie czytamy, że projektując nowy serwis i aplikację ING brał pod uwagę fakt, że klienci potrzebują nie tylko usprawnień, ale również chcą zachować poczucie kontroli.

Nowy serwis internetowy i aplikacja Moje ING

– Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że Polacy są otwarci na technologie i aplikacje, w których mogą załatwić wiele spraw, ale chcą mieć jednocześnie kontrolę nad nowymi rozwiązaniami. Właśnie te wskazania przyświecały nam przy aktualizacji naszej aplikacji. To co proponujemy to możliwość ustawienia aplikacji przez klienta jak najbardziej według siebie z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad aplikacją i wykorzystaniem jej możliwości asystenckich – mówi Katarzyna Stawecka, Dyrektor Banku odpowiedzialna za Retail Digital Experience w ING Banku Śląskim.

Zmiany w Moim ING będą widoczne od 12 listopada bieżącego roku:

Strona logowania w przeglądarce

 • Lepiej widoczne komunikaty bezpieczeństwa
 • Rozwinięta sekcja pomocy w logowaniu i aktywacji bankowości
 • Klawiatura ekranowa teraz także dla pola loginu (a nie tylko hasła)

Ekran przed zalogowaniem do aplikacji

 • Szybsze logowanie dzięki lepszemu umiejscowieniu przycisku Zaloguj
 • Lepsze dostosowanie funkcji przez klienta do swoich preferencji
 • Aktywne bilety parkingowe i na komunikację miejską widoczne bez logowania

Strona główna bankowości

 • Podzielona na 3 intuicyjne główne sekcje:
  – Moje finanse, w których widać wszystkie produkty finansowe klienta
  – Skróty, dzięki nim można szybko dotrzeć do najpotrzebniejszych funkcji
  – Wybrane dla Ciebie: sekcja, w której klient zobaczy spersonalizowane podpowiedzi i oferty
 • W wersji przeglądarkowej widoczna będzie dodatkowo sekcja Analiza wydatków – to odświeżone podsumowanie budżetu klienta; klient firmowy zobaczy tutaj sekcję Analiza wpływów i wydatków; klient zamożny samodzielnie ją spersonalizuje
 • Możliwość ustawienia przez klienta Skrótów do wybranych usług i dodatków
 • Dodatkowe wejście do widoku tabelarycznego bezpośrednio ze strony głównej
 • Łatwiejsze przełączanie się między kontem firmowym, indywidualnym, a kontem maklerskim