Zaangażowanie InnoEnergy jest częścią strategii firmy, która inwestuje w innowacyjne pomysły z obszaru technologii, mobilności, cleantechu oraz energii. Fundusz wraz z pozostałymi partnerami założyli w kwietniu br. europejskie konsorcjum w celu dokończenia i wprowadzenia pomysłu na rynek.

Pomysł na miarę XXI wieku

Holenderski startup wykorzysta fundusze pozyskane w ramach konsorcjum, aby doprowadzić do opatentowania tej innowacyjnej technologii, mającej umożliwić transport ludzi i towarów za pomocą ponaddźwiękowych kapsuł poruszających się w próżniowych tunelach.

Udział InnoEnergy w przedsięwzięciu pozwoli przyspieszyć udane wdrożenie tej technologii w Europie we współpracy z pozostałymi partnerami. Hardt Hyperloop cały czas poszukuje inwestorów, aby ulepszyć produkt i jak najszybciej wprowadzić go na rynek.

Ekologiczne podejście

Celem konsorcjum jest wyjście naprzeciw nowym trendom środowiskowym zaproponowanym w agendzie Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę niedawne dyskusje na temat gwałtownego wzrostu ruchu lotniczego, hyperloop jest coraz częściej wymieniany jako alternatywne, przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla osób poruszających się codziennie między głównymi miastami europejskimi. Jest to bowiem sposób na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.