Netrisk kupuje 100 procent akcji durchblicker od poprzednich inwestorów i dwóch założycieli firmy, Reinholda Baudischa i Michaela Doberera. Firma, marka i zespół durchblicker pozostają bez zmian. Dzięki tej akwizycji grupa działa już na pięciu europejskich rynkach: w Austrii, Czechach, Węgrzech, Litwie i Słowacji.

Insurtech Netrisk przejmuje durchblickera

– Netrisk z dumą wita durchblickera, jego pracowników i partnerów w naszej grupie. Dzięki doskonałej pozycji rynkowej durchblicker jest prawdziwą perłą wśród porównywarek cenowych w regionie i widzimy duży potencjał wzrostu w ubezpieczeniach, telekomunikacji, energetyce i tradycyjnych produktach finansowych – stwierdzili Robert Sokołowski, CEO Grupy Netrisk oraz László Sebestyén, przewodniczący Grupy Netrisk.

durchblicker to internetowa porównywarka cen w Austrii. Oferuje porównania cen ubezpieczeń, telekomunikacji, usług użyteczności publicznej, a także tradycyjnych produktów finansowych, takich jak pożyczki, rachunki bieżące i oprocentowanie oszczędności. Firma ma siedzibę w Wiedniu i zatrudnia obecnie 85 pracowników.

Z kolei Netrisk Group prowadzi internetowe porównywarki ubezpieczeniowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje klientom możliwość porównywania cen i warunków ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie w tym OC, CASCO, ubezpieczenia domu, podróży i ubezpieczenia terminowego na życie. Insurtech prowadzi platformy na Węgrzech, na Litwie, na Słowacji, w Czechach, a od teraz także w Austrii.