Pomimo niskiego progu wejścia w Aion Globalne Inwestycje – wynoszącego 20 EUR – blisko połowa klientów przeznaczyła na ten cel ponad 1 tys. EUR, podczas gdy średnia wartość portfela jest dużo wyższa i wynosi ponad 5 tys.  EUR. Mężczyźni inwestują średnio dwukrotnie więcej środków niż kobiety i stanowią 93 proc. wszystkich inwestorów.

Czterdziestolatkowie najczęściej i najwięcej inwestują w Aion Banku

Blisko połowa inwestorów korzysta z planu Smart za 29,99 PLN miesięcznie, gdzie mają do dyspozycji darmowy dostęp do platformy Aion Globalne Inwestycje i brak prowizji za zarządzanie, kupno i sprzedaż akcji. Przewalutowanie odbywa się po kursie międzybankowym. Dodatkowo klienci mogą korzystać z darmowego konta oszczędnościowego bez limitu środków z 1.25% w skali roku na kontach w PLN i 0.75% w EUR i darmowych wypłat z bankomatów na całym świecie.

– Profil naszego klienta przeczy stereotypowi, że tylko młodzi klienci są aktywnymi inwestorami wykorzystującymi aplikacje dostępne z poziomu smartfona. Najaktywniejszymi użytkownikami naszej cyfrowej platformy do globalnych inwestycji są klienci w wieku 40-49 lat. Czterdziestolatkowie są nie tylko najliczniejszą grupą, bo stanowią aż 33 proc. inwestorów, ale ich portfele mają najwyższą średnią wartość i najbardziej dynamiczny profil ryzyka, a co za tym idzie szukają potencjalnie wyższego poziomu zwrotu z inwestycji. – mówi Karol Sadaj, Country Head Aion Banku w Polsce.

Dostęp do platformy inwestycyjnej Aion Banku jest poprzedzony obowiązkową ankietą – rozszerzoną o pytania behawioralne, tak aby precyzyjnie ocenić skłonność do indywidualnego ryzyka użytkownika. Według danych banku, czterdziestoletni użytkownicy aplikacji dwa razy częściej i blisko trzy razy więcej inwestują w portfel Globalne Inwestycje, niż np. osoby w wieku 30-34 lat. Ich średni portfel jest prawie dwa razy większy niż średnia dla wszystkich inwestorów.

Klienci banku, reprezentujący tę grupę, najczęściej inwestują w portfele skupione na globalnych wzrostach gospodarek i nowej post-pandemicznej rzeczywistości, gdzie można zainwestować w fundusze ETF obejmujące obligacje krajów strefy euro, akcje kluczowych spółek ze światowych rynków finansowych: USA, Europy, Azji i rynków wschodzących, m.in Toyotę, Samsung, Nestle, Facebook czy Apple oraz digitalizację, sztuczną inteligencję, robotykę, zdrowie i czystą energię: m.in. Microsoft, Google, Visa czy Zoom.