47 proc. startupów na wczesnym etapie rozwoju sprzedaje swoje produkty lub usługi za granicą, głównie w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych.  Co druga firma sprzedająca wyłącznie na polskim rynku planuje rozpocząć międzynarodową ekspansję w 2024 roku.

Ponad 43 proc. startupów na wczesnym etapie rozwoju, które działają na polskim rynku, ocenia kwestie związane z zarządzaniem płatnościami jako barierę w ekspansji zagranicznej. Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, opłaty za płatności transgraniczne oraz dostęp do szybkich, bezproblemowych i lokalnych metod płatności to podstawowe wyzwania, z jakimi się borykają.

Wśród innych wyzwań, przed którymi stają startupy z globalnymi ambicjami, są kwestie regulacyjne, ograniczony budżet marketingowy i baza klientów oraz brak zrozumienia różnic kulturowych i specyfiki lokalnych rynków – czytamy w komunikacie.

Pełny raport PayPal i Startup Hub Poland można pobrać tutaj.

 Ekspansja transgraniczna jako priorytet

Jak pokazuje badanie, mimo ich niewielkich rozmiarów, strategia większości działających w Polsce startupów na wczesnym etapie rozwoju zakłada aktywny rozwój biznesu na nowych rynkach. 47 proc. ankietowanych firm prowadzi już sprzedaż za granicą, przy czym najpopularniejszym kierunkiem sprzedaży są Niemcy (48 proc.), Francja (41 proc.) i Stany Zjednoczone (26 proc.). Z kolei 50 proc. startupów, które na ten moment działają jedynie w Polsce, planuje rozpocząć ekspansję zagraniczną w 2024 roku.

Oprócz ekspansji zagranicznej, wśród innych wymienianych przez startupy celów biznesowych na 2024 r. znalazły się m.in. rozwój swojej działalności (47 proc.) i pozyskanie kapitału (21 proc.).

Oprócz ekspansji zagranicznej, wśród innych wymienianych przez startupy celów biznesowych na 2024 r. znalazły się m.in. rozwój swojej działalności (47 proc.) i pozyskanie kapitału (21 proc.).

Regulacje, budżet marketingowy i różnice kulturowe największymi wyzwaniami w ekspansji

Ekspansja międzynarodowa nie jest łatwym zadaniem. Na jej sukces składa się wiele czynników. Startupy, które jeszcze nie rozszerzyły swojej działalności poza Polskę, zakładają, że największe bariery do udanego wejścia na nowe rynki stanowią kwestie regulacyjne (60 proc.), ograniczony budżet marketingowy (52 proc.), stosunkowo niewielka baza klientów (48 proc.), brak zrozumienia lokalnej kultury i zwyczajów konsumentów (40 proc.), kwestie podatkowe (36 proc.), konieczność dostosowania swojej oferty do potrzeb lokalnego rynku (28 proc.) oraz wyzwania związane z zarządzaniem płatnościami (20 proc.).

Co ciekawe, widoczna jest różnica między oczekiwaniami startupów, które jeszcze nie rozpoczęły sprzedaży zagranicznej, a doświadczeniami tych, które ten proces mają już za sobą. Firmy, które działają na innych rynkach, wskazują bowiem, że ich największymi wyzwaniami w zakresie międzynarodowej ekspansji były: ograniczony budżet marketingowy (83 proc.), dostosowanie oferty do lokalnych konsumentów (48 proc.), ograniczona baza klientów (43 proc.), kwestie zarządzania płatnościami (26 proc.) i kwestie regulacyjne (22 proc.).

Wyzwania związane z zarządzaniem płatnościami i niewykorzystany potencjał lokalnych metod płatności

Według „Early-Stage Startup Index” ponad 43 proc. badanych startupów uważa, że w kontekście ekspansji zagranicznej kwestie płatności stanowią dla nich wyzwanie, a kolejne 5 proc. określa je nawet jako poważną barierę.

Elementem, który spędza im sen z powiek są zwłaszcza kwestie związane z bezpieczeństwem transakcji i ochroną przed oszustwami – wskazało na nie 43 proc. ankietowanych. Inne wyzwania obejmują zapewnienie szybkich i bezproblemowych płatności (38 proc.), opłaty za transakcje transgraniczne (41 proc.), a także dostęp do lokalnych metod płatności (38 proc.).

Jak pokazuje badanie, tylko w 41 proc. startupów prowadzących sprzedaż międzynarodową jest osoba, która specjalizuje się w płatnościach. Natomiast 70 proc. z tych firm współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych. Ten odsetek jest znacznie niższy w przypadku firm, które jeszcze nie rozpoczęły zagranicznej ekspansji i wynosi odpowiednio 16 proc. i 19 proc.

Badanie “Early-Stage Startup Index. Wyzwania w dobie transgraniczności” zostało przeprowadzone przez PayPal we współpracy ze Startup Hub Poland w październiku i listopadzie 2023 r. wśród 58 działających w Polsce startupów na wczesnym etapie rozwoju i reprezentujących różne branże. Zebrane informacje dostarczają wiedzy na temat barier, jakie napotykają startupy w swojej codziennej działalności. Uzyskane wyniki mogą stanowić istotne wsparcie dla osób i podmiotów zaangażowanych w tworzenie skuteczniejszych strategii wspierających rozwój ekosystemu startupowego w Polsce, a także pomóc samym startupom w identyfikacji potencjalnych barier w ekspansji międzynarodowej i ich pokonaniu.