Joanna Erdman jest związana z ING Bankiem Śląskim od 1996 roku. Początkowo pracowała w pionie zajmującym się bankowością korporacyjną, aby w 2007 roku zostać dyrektorką departamentu klientów strategicznych. Od 2013 roku zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu ING Banku Śląskiego.

Dzięki decyzji KNF Joanna Erdman będzie mogła objąć funkcję członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności ING Banku Śląskiego.

/RT