Komitet Agentów Rozliczeniowych jest forum konsultacyjno – doradczym Zarządu Związku Banków Polskich (ZBP) i działa zgodnie z jego Statutem. Do głównych zadań KAR należy tworzenie i promowanie wysokich standardów działalności na rynku obsługi kartowych transakcji płatniczych realizowanych za pomocą terminali POS, a także wspieranie i koordynacja inicjatyw przyczyniających się do stabilnego, bezpiecznego, i przyjaznego dla klientów rozwoju rynku płatności kartowych.

W skład Komitetu Agentów Rozliczeniowych wchodzą najwięksi polscy agenci rozliczeniowi.

Kadencja nowej przewodniczącej KAR rozpoczęła się 22 stycznia 2020 r. i potrwa trzy lata. W tym czasie Joanna Seklecka będzie łączyła obowiązki przewodniczącej z dotychczasowym stanowiskiem, które zajmuje w eService.

Kim jest Joanna Seklecka?

Joanna Seklecka jest związana z eService od 2004 roku. W 2017 objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Aktualnie jako General Manager jest także odpowiedzialna za działalność na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej Grupy EVO Payments Inc., do której należy spółka eService.

Pod kierownictwem Prezes Sekleckiej eService obsługuje 392 tysiące terminali płatniczych w całej Europie, z czego 254 tys. w Polsce. Firma rozwija się też na rynkach zagranicznych, odpowiadając za sprawne działanie 138 tysięcy terminali w 10 krajach Europy.