Według danych raportu “NetBank” w czwartym kwartale 2023 roku aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej było 23 mln, a użytkowników bankowości mobilnej 22 mln. Przy czym osób, które korzystają tylko z aplikacji bankowych jest już prawie 16 mln. Podobne wyniki odnotował w najnowszym badaniu Santander Consumer Bank. Jak wynika z raportu “Polak w świecie bankowości elektronicznej” już 68 proc. Polaków korzysta z obu rozwiązań, ale to aplikacja mobilna jest częściej wykorzystywana. Na taką odpowiedź wskazuje blisko 70 proc. respondentów.

Bankowości internetowa? Z przyzwyczajenia

Załatwianie spraw bankowych czy kontrola nad finansami może odbywać się na różne sposoby. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, 23 proc. Polaków częściej realizuje te zadania za pomocą bankowości internetowej, a szczególnie seniorzy (40 proc.). Dla ponad połowy respondentów główną przyczyną takiej odpowiedzi jest wygoda, a dokładniej większy ekran wyświetlania informacji na komputerze oraz łatwiejsze wpisywanie danych na klawiaturze. Odsetek ten jest szczególnie wysoki wśród osób między 50 a 59 rokiem życia. Na tę odpowiedź wskazało aż trzy czwarte ankietowanych.

Dla wielu osób bankowość internetowa była pierwszą nowoczesną formą kontaktu z bankiem i to kontynuują. Dlatego też drugim najważniejszym powodem jest przyzwyczajenie – wskazuje tak 47 proc. badanych. Najwyższy wynik odnotowano wśród seniorów. Już 6 na 10 osób z tej grupy podało to jako główną przyczynę. Z kolei niewiele młodsi pięćdziesięciolatkowie najrzadziej wybierali tę odpowiedź – jedynie 17 proc. z nich.

Wśród głównych powodów częstszego korzystania z bankowości internetowej wymienione zostało także bezpieczeństwo. 4 na 10 Polaków ma poczucie, że jest ona bezpieczniejsza od aplikacji bankowych. Takie postrzeganie dominuje wśród trzydziestolatków (49 proc.). Z kolei najrzadziej na tę odpowiedź wskazywali dwudziestolatkowie – jedynie 9 proc. z nich. Dla części ankietowanych (21 proc.) bankowość internetowa jest korzystniejsza, ponieważ uważają, że są tam funkcje niedostępne nigdzie indziej, a często z nich korzystają. Jest to ważne szczególnie dla mężczyzn. Prawie jedna trzecia z nich wskazała na tę odpowiedź. Z kolei wśród kobiet jest to istotne tylko dla 11 proc.

Aplikacja bankowa zawsze pod ręką

Z raportu “Polak w świecie bankowości elektronicznej” wynika, że aplikacje bankowe zdecydowanie dominują nad bankowością internetową. Dane pokazują, że już 7 na 10 Polaków znacznie częściej z nich korzysta. Dla ponad połowy osób głównymi powodami są stały dostęp do bankowości z poziomu smartfona oraz łatwiejsze i szybsze logowanie.

Jednocześnie dla ponad 40 proc. badanych dodatkową korzyścią jest możliwość szybszych płatności w sklepach np. za pomocą BLIKA lub innych płatności zbliżeniowych. Jest to szczególnie ważne wśród najmłodszej grupy (45 proc.). Z kolei jedna trzecia Polaków wskazuje, że częściej korzysta z aplikacji, ponieważ może mieć stały podgląd swoich transakcji. Ten powód jest znacznie ważniejszy dla kobiet niż mężczyzn. 42 proc. pań zdecydowanie woli mieć wgląd w swoje płatności, przy czym na tę odpowiedź wskazuje tylko 23 proc. panów.

Powody, dla których częściej korzysta się z aplikacji bankowej zależne są od wielu czynników. Według raportu Santander Consumer Banku dla aż 30 proc. osób powyżej 60 roku życia znaczącą zaletą aplikacji są powiadomienia, dzięki którym mogą być na bieżąco z informacjami. Wśród 18-29 latków odsetek ten spada do 14 proc. Dla tej grupy istotny jest za to dostęp do usług dodatkowych takich jak zakup biletu na komunikację miejską lub opłata za parking. Na tę odpowiedź wskazała blisko jedna piąta respondentów. Z kolei wśród czterdziestolatków jest to ważne tylko dla 3 proc.