Aż 72% z nich, czyli blisko 15,5 mln osób, korzysta wyłącznie z bankowości mobilnej. To o 4% więcej niż w poprzednim kwartale. Tacy klienci są określanie mianem „mobile only”.

Rośnie liczba użytkowników wyłącznie bankowości mobilnej

Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej wzrosła o 0,9% w stosunku do III kwartału 2023 roku i wyniosła 22,7 mln. Wzrosła również liczba rachunków indywidualnych z dostępem do bankowości elektronicznej – o 0,6% do 43 mln.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) odnotował wzrost liczby aktywnych klientów bankowości internetowej do blisko 2,5 mln, co stanowi 71% wszystkich klientów MSP. Liczba rachunków MSP z dostępem do bankowości elektronicznej nieznacznie wzrosła, osiągając 35 mln – czytamy w komunikacie ZBP.

– W ostatnim roku zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania Polaków bankowością internetową i mobilną. Dane z naszego najnowszego raportu NetBank potwierdzają, że zarówno indywidualni klienci, jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw, coraz chętniej doceniają wygodę i bezpieczeństwo dostępu do usług finansowych online – mówi Włodzimierz Kiciński,Wiceprezes Związku Banków Polskich.

W raporcie czytamy także, że system Express Elixir odnotował wzrost liczby transakcji o 14%, osiągając ich ponad 110 milionów, z wartością obrotów wynoszącą ponad 58 mld. W systemie Euro Elixir zanotowano wzrost liczby transakcji o 2,6%, osiągając blisko 13,5 mln, z wartością transakcji wynoszącą 92 mld euro.

Pełny raport NetBank dostępny jest tutaj.