Polski Związek Faktorów chce za pomocą kampanii zachęcić odbiorców towarów i usług, aby nie zamieszczali w kontraktach klauzul zakazujących przenoszenia wierzytelności wynikających z otrzymanych faktur, jak również przedstawić ustawodawcy argumenty przemawiające za aktualizacją prawa.

Powód wpadania w długi

Celem kampanii „Wolne Faktury – bez zakazu cesji” jest przede wszystkim zlikwidowanie barier w finansowaniu działalności gospodarczej. Obecnie obowiązujące prawo zezwala na umieszczanie zakazu cesji wierzytelności w umowach handlowych, co powoduje, że dostawcy towarów i usług, w których kontrakcie znajduje się taki zapis, nie mogą korzystać z finansowania w formie faktoringu. W konsekwencji prowadzi to do tworzenia się zaległości finansowych, a co za tym idzie – długów.

Zdaniem PZF zakaz cesji ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, blokuje odbiorcom dostępu do szerokiej palety towarów i usług oraz utrudnia firmom utrzymanie płynności, przez co tworzą się zatory płatnicze.

– Klienci zwracają nam uwagę, że odbiorcy ich towarów i usług wprowadzają do kontraktów klauzule zakazujące cesji wierzytelności wynikających z faktur wystawionych na podstawie tych kontraktów, czym blokują dostawcom możliwość sięgnięcia po finansowanie w oparciu o te faktury. Powoduje to, że nasi klienci niejednokrotnie wycofują się w przyszłości z zaopatrywania takich kontrahentów, na czym tracą obie strony. Zakaz cesji powoli staje się więc klauzulą, która nikomu już nie przynosi korzyści. Traci natomiast gospodarka i wraz z nią budżet państwa – wskazuje Jerzy Dąbrowski, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

Prawne regulacje od PZF

W dobie rosnącej konkurencji na płaszczyznach: cenowej, jakościowej i technologicznej w odniesieniu do oferowanych produktów i usług, a ostatnio także zdolności do szybkiego obrotu środkami pieniężnymi, faktorzy czują się w obowiązku, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców. Dlatego po kampanii nagłaśniającej problem eksperci PZF przygotowują rozwiązania prawne, które chcą przedstawić branży oraz ustawodawcy.

Informacje na temat kampanii znaleźć można tutaj.