Bank zamierza wygenerować ponad 3 mld złotych zysku netto w roku 2020 i obniżyć współczynnik Koszty/Dochody (C/I) do poziomu poniżej 40%. Obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100% z zysku netto za lata 2017 i 2018.

Czytaj także: KNF wydała decyzję w sprawie prezesa Banku Pekao S.A

Strategia Banku Pekao na najbliższe lata

Banki muszą nieustannie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań klientów, otoczenia konkurencyjnego, regulacyjnego i gospodarczego oraz szans i wyzwań związanych z nowymi technologiami.

Bank Pekao jest gotowy nie tylko stawić czoła nadchodzącym zmianom, ale i wyjść im naprzeciw. Bank wchodzi w nową perspektywę strategiczną z bardzo silną pozycją, zarówno biznesową, jak i finansową. Bank Pekao jest liderem bankowości detalicznej i czempionem bankowości korporacyjnej. Doskonałe zarządzanie ryzykiem, najwyższa w Polsce nadwyżka kapitałowa, dobra pozycja płynnościowa oraz zdrowy bilans stanowią unikalną kombinację czynników dającą Bankowi Pekao najsilniejszą platformę do wejścia na ścieżkę wzrostu. Sukces nowej aplikacji mobilnej – PeoPay, pierwszej w Polsce aplikacji z autoryzacją biometryczną przelewów – potwierdza zdolność banku do innowacji.

Bank Pekao zyskał też silnych partnerów do rozwoju w postaci nowych akcjonariuszy – PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Chcemy być bankiem budującym wartość dla akcjonariuszy poprzez inteligentny wzrost w najbardziej rentownych segmentach, przy zachowaniu dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem. Pozostajemy bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty klientów – ale chcemy to robić w sposób jeszcze bardziej zintegrowany i jeszcze lepiej wykorzystywać synergie wynikające z tego charakteru. Pragniemy budować wartość dla klienta poprzez relacyjność i jakość – być zawsze blisko klienta i jego potrzeb. Jednocześnie będziemy bankiem efektywnym i nowoczesnym – zarówno z punktu widzenia klientów, jak i pracowników. – mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Pekao S.A.

Ta wizja banku przekłada się na jasno określone priorytety biznesowe.

Czytaj także: Nowa aplikacja Banku Pekao. Poznajcie odświeżone PeoPay

Pekao chce być liderem inteligentnego wzrostu

Celem Banku Pekao jest dochodowy wzrost. Bank zamierza jeszcze mocniej skoncentrować się na rentowności relacji, szczególnie w segmencie dużych firm, gdzie pozycja rynkowa Pekao jest już bardzo silna. Dzięki cross-sell Bank Pekao planuje w segmencie bankowości korporacyjnej wzrost dochodu na kliencie o 30%-40%, natomiast w segmencie MŚP planowany jest wzrost o 35%.

Silny wzrost wolumenów kredytowych i akwizycji nowych klientów przewidywany jest w dochodowych segmentach / produktach, w których dodatkowo Pekao nie ma w pełni wykorzystanego potencjału (np. pożyczka gotówkowa, segment mikroprzedsiębiorstw i MŚP). W segmencie Mikro ambicją Banku Pekao jest 3-krotnie szybszy przyrost klientów, a w segmencie MŚP dwukrotnie szybszy. Bank stawia sobie cele ambitne, ale realistyczne – co pokazują wyniki za ostatnie miesiące.

W segmencie klientów indywidualnych Bank Pekao zamierza 2-krotnie zwiększyć tempo przyrostu liczby rachunków dzięki nowej ofercie oraz wyróżniającej się jakości i wygodzie w codziennym bankowaniu. Bank pragnie w pełni wykorzystać potencjał bazy klientów dzięki zaawansowanej analityce CRM oraz segmentacji behawioralnej z wykorzystaniem Big Data. Dzięki lepszej znajomości potrzeb klientów Bank Pekao chce zwiększyć penetrację PEX o 50% a penetrację bankassurance o 100%. W dalszym ciągu rozwijane będą funkcjonalności kanałów zdalnych, ale sieć oddziałów pozostanie ważnym kanałem sprzedaży i doradztwa.

Bank zamierza dynamicznie zwiększać swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki dostępności, atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom. Usprawnione zostaną procesy kredytowe, co znacznie skróci czas oczekiwania na decyzję. Wzbogacona zostanie oferta dostępna w platformach e-bankingowych oraz udostępniony zostanie szereg usług dodatkowych.

Bank Pekao będzie także umacniać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej poprzez rozwój relacji ze swoimi klientami i unikalny know-how. Bank chce m.in. dostarczyć polskim firmom złożone produkty bankowości inwestycyjnej, do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla największych korporacji, oraz wspierać polskie firmy w rozwoju ich biznesu międzynarodowego.

Bank zamierza jeszcze lepiej wykorzystać synergie, jakie wynikają z dużej skali działania we wszystkich segmentach klientów oraz szanse, jakie daje współpraca z PZU i PFR.

Czytaj także: Fuzja Pekao i Alior Banku? Rozmowy już trwają

Bank ma być ekspertem efektywności i jakości

Pekao zamierza skupić się na trzech obszarach efektywności i jakości – komercyjnej, kosztowej i obsługi.

Bank Pekao chce zwiększać efektywność komercyjną sieci sprzedaży, by w pełni wykorzystać potencjał sieci blisko 900 oddziałów – jednej z największych na rynku – oraz wieloletnich relacji z klientami pielęgnowanych przez pracowników banku. W tym celu planowana jest optymalizacja procesów sprzedażowych, by pracownicy mogli skupić się na tworzeniu wartości dla klientów i Banku Pekao.

Celem Banku Pekao jest także zwiększenie efektywności kosztowej dzięki centralizacji, uproszczeniu procesów i wykorzystaniu nowych technologii (digitalizacja, Robotic Process Automation).

Bank zapewni swoim klientom wyróżniającą się jakość obsługi, skupiając się w pierwszej kolejności na tych procesach i produktach, które są kluczowe z punktu widzenia satysfakcji klienta i realizacji strategii.

Czytaj także: W fintechy zainwestowano 8,2 mld USD. Nowy raport KPMG

Bank Pekao pozostanie ekspertem zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Bank Pekao zamierza rosnąć dynamicznie, ale też bezpiecznie – dla spełnienia obu tych warunków kluczowym czynnikiem jest dalsze efektywne zarządzanie ryzykiem.

Bank skupi się na rozwoju obszaru Modelowania i Zarządzania Ryzykiem, co pozwoli na zmniejszenie pracochłonności procesów operacyjnych oraz optymalną ocenę profilu ryzyka klienta. Bank Pekao stawia także na efektywne procesy kredytowe – pozwoli to efektywnie pozyskiwać biznes i zapewni wysoką satysfakcję klientów.

W perspektywie roku 2020 Bank Pekao chce także wdrożyć metodę ratingów wewnętrznych, co umożliwi optymalizację kapitałochłonności oraz pozytywnie wpłynie na możliwości dalszego wzrostu i rentowność kapitału w dłuższej perspektywie czasowej.

Chcą być pracodawcą dla najlepszych

Przy najlepszej ofercie, najsprawniejszych procesach i największej bazie klientów, bank jest niczym bez ludzi, którzy go tworzą. Obszar zasobów ludzkich będzie kluczowy dla powodzenia strategii – dlatego Bank Pekao stawia na kompetencje i efektywność współpracy.

By móc pozyskiwać najbardziej kompetentnych pracowników, Bank Pekao chce stać się pracodawcą pierwszego wyboru, oferując pracownikom unikalne doświadczenia – ambitne wyzwania, innowacyjne projekty. Pekao zamierza również mocniej zaangażować się w inicjatywy skupiające osoby / podmioty z obszarów kluczowych dla rozwoju Pekao (innowacje, technologia).

Bank Pekao pragnie w dalszym ciągu atrakcyjnie wynagradzać swoich pracowników, mocno wiążąc wynagrodzenia z osiąganymi efektami.

– Bank Pekao ma jasno określone cele i priorytety oraz jasne plany jak je zrealizować. Pierwsze efekty podejmowanych działań potwierdzają słuszność obranych kierunków, a doświadczona kadra zarządcza i pracownicy są gwarantem skutecznego wdrożenia strategii. – dodaje Michał Krupiński, Prezes Zarządu Pekao S.A.

Pełny dokument ze szczegółowymi danymi można pobrać klikając w poniższe zdjęcie.

Nowa strategia Banku Pekao