Kompetencje cyfrowe to niezbędne umiejętności we współczesnym świecie. Ich rozwój jest szybszy niż kiedykolwiek. Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) 2021 2, pandemia mogła przyspieszyć rozwój digitalizacji nawet o siedem lat. Procesowi poddano praktycznie każdą sferę naszego życia. Wraz z upowszechnieniem e-usług wzrasta także zainteresowanie zastosowaniem cyfrowej tożsamości.

Przyszłość e-usług zależy od zdalnej tożsamości

Zdalna weryfikacja tożsamości ułatwia dostęp do wielu różnorodnych usług świadczonych online. Jej popularność w naszym prywatnym i zawodowym życiu potwierdza tegoroczne badanie, przeprowadzone na zlecenie KIR i ZBP. Wynika z niego, że 43% klientów bankowości elektronicznej chętnie skorzystałoby z e-tożsamości. Najczęściej podawane były przykłady spraw urzędowe oraz korzystając z usług świadczonych zdalnie przez komercyjnych usługodawców.

Jak wynika z raportu Fundacji Digital Poland o tożsamości cyfrowej słyszało aż 70% Polaków. Ponad połowa, bo 52% badanych miało okazję ją wykorzystać. Jakie zastosowania cyfrowej tożsamości bankowej klienci uznają zatem za wartościowe?

Już 38% z nich skorzystałoby z bankowości elektronicznej, by zdalnie potwierdzić swoje dane przy zawieraniu umów. Z kolei ponad 26% badanych chciałaby w ten sposób uwierzytelnić swoją tożsamość w ramach usług dostarczanych przez dostawców gazu, prądu i wody, a tylko 4% mniej przy zakupie nowej polisy ubezpieczeniowej i dostępie do już posiadanych polis. Dla 1/5 Polaków zdalne potwierdzenie danych osobowych to także szansa na to, by uniknąć stania w długich kolejkach przy umawianiu wizyt lekarskich lub czekaniu na wyniki badań medycznych.

Do czego jeszcze Polacy chcieliby wykorzystywać cyfrową tożsamość?

Klienci bankowości elektronicznej skłaniają się ku rozszerzeniu możliwości potwierdzania danych drogą elektroniczną. Przykładowo, respondenci widzieliby zastosowanie tego rozwiązania przy rejestracji i logowaniu do serwisów internetowych (ponad 1/5) oraz w sytuacji kiedy chcą wydać dyspozycję lub autoryzować składane oświadczenie w sprawie urzędowej (1/3).

Niezależnie od deklarowanej gotowości do stosowania tej formy uwierzytelniania, priorytetem dla jej użytkowników jest bezpieczeństwo udostępnianych informacji wrażliwych. W przypadku mojeID, właściwa ochrona danych jest gwarantowana przez zgodność usługi z obowiązującymi regulacjami w zakresie identyfikacji elektronicznej. Dane, których potrzebuje od użytkownika usługodawca, każdorazowo przekazywane są za wiedzą i zgodą klienta, wyrażaną dla każdego przypadku
indywidualnego użycia.

Dzięki integracji z tzw. Węzłem krajowym (Login.gov.pl) usługa pozwała również na załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Od składania wymaganych wniosków do urzędów, po np. uzyskanie odpisu z urzędu stanu cywilnego.