Jednocześnie, Związek Banków Polskich skierował do konsultacji publicznych projekt standardu interfejsu komunikacyjnego między podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze ze stronami trzecimi – Polish API.

Polish API kluczowe dla PSD2

Warto wskazać, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 12 stycznia br. podkreślił znaczenie bezpieczeństwa i wskazał jako preferowane ustanowienie bezpiecznych interfejsów komunikacyjnych. Co ważne, UKNF wyraził swoje kierunkowe poparcie dla inicjatywy ZBP utworzenia standardu Polish API. Inicjatywa ta może zagwarantować ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu Third Party Providers (TPP) do rachunków płatniczych.

Standaryzacja będzie kluczowa dla upowszechnienia nowych usług. Celem Polish API jest nie tylko sama standaryzacja, ale stworzenie wygodnych, nowoczesnych i jednocześnie bezpiecznych interfejsów do komunikacji z bankami i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze. Cechy te od lat charakteryzują polski sektor bankowy i płatniczy. Jeden standard ułatwi rozwój rynku, upraszczając dostęp podmiotów trzecich do rachunków klientów, a z drugiej strony ułatwi zachowanie bezpieczeństwa klientów.

– Należy podkreślić, że sam standard może nie wystarczyć. Nadal byłyby potrzebne liczne integracje stron trzecich z bankami (i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze), a ze względu na różnice w serwisach internetowych tych ostatnich, także ich interfejsów API – wyjaśnia Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

KIR dostarczy usługi wspierające standard Polish API

– Z tego powodu KIR pracuje nad utworzeniem usług wspierających standard Polish API, tzw. usług HUB PSD2, dzięki którym wdrożenie Polish API będzie mogło być jeszcze bardziej efektywne, szybkie i dające szeroki dostęp podmiotom trzecim, a w efekcie klientom do nowych usług, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa – podsumowuje Piotr Alicki.

Polish API oraz HUB PSD2 to także większa szansa, że nowe usługi dostępu do inicjacji płatności oraz do informacji o rachunkach płatniczych będą osiągalne dla wszystkich klientów, bez względu czy mają rachunki płatnicze w bankach czy innych podmiotach prowadzących rachunki płatnicze, niezależnie czy są to duże czy małe podmioty. Dzięki temu wyrównają się szanse zarówno dla stron trzecich jak i podmiotów prowadzących rachunki płatnicze (głównie banki).

Wdrożenie nowych usług będzie skoordynowane z harmonogramem wdrażania PSD2 w Polsce, upowszechnianiem Polish API oraz wejściem w życie regulacyjnych standardów technicznych, precyzujących szczegóły wymaganych interfejsów.