mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W  kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku zweryfikować swoją tożsamość. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną.

mojeID w bankach spółdzielczych BPS

Na razie z mojeID można korzystać u takich dostawców komercyjnych jak Medicover Polska, PGNiG Obrót Detaliczny, Diners Club Polska, Totalizator Sportowy, Open Life, PZU czy Nationale Nederlanden. Za pomocą rozwiązania klienci tych firm mogą m.in. rejestrować się w celu uzyskiwania zdalnego dostępu do portali, odzyskiwać hasła, zawierać umowy czy zlecać polecenie zapłaty.

Potwierdzanie tożsamości online to kolejny krok, łączący usługi bankowe z wieloma codziennymi sprawami, które załatwiają nasi klienci, czy to w urzędach, czy w firmach komercyjnych. Wdrożenie mojeID i Profilu Zaufanego w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS przebiegało w rekordowym tempie, zważywszy na znaczną liczbę zaangażowanych podmiotów, w tym kilku różnych dostawców bankowości internetowej – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS zrzeszającego Banki Spółdzielcze.

mojeID jest dostępne w ofercie 169 banków spółdzielczych należących do Zrzeszenia BPS oraz w 4 bankach współpracujących. Wdrożenie usługi w kolejnych bankach spółdzielczych tej grupy planowane jest wkrótce. Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu mojeID zostało udostępnione także klientom banków spółdzielczych z grupy SGB (pod nazwą SGB ID).

Dodatkowo w komunikacie KIR czytamy, że prowadzone są intensywne rozmowy nad wdrożeniem mojeID z kolejnymi dostawcami usług oraz bankami jako dostawcami tożsamości.

/RT