– W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami i wątpliwościami, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla, że brak jest jakichkolwiek przesłanek merytorycznych lub prawnych, dla których obecne działania pomocowe realizowane w dobie pandemii przez podmioty nadzorowane – w szczególności banki – w zakresie „wakacji kredytowych” miałyby nie podlegać raportowaniu przez kredytodawców do bazy Biura Informacji Kredytowej – czytamy w komunikacie KNF.

Stanowisko KNF w sprawie wakacji kredytowych

Zgodnie z art. 105 ust. 4i Prawa bankowego kredytodawcy zobowiązani są do przekazywania do BIK nie tylko informacji negatywnych o zobowiązaniach swoich klientów, ale także danych o aktualnym stanie tych zobowiązań lub ich zmianie. Dla właściwego funkcjonowania systemu niezbędne jest zachowanie ciągłości przekazywania informacji do BIK i ich aktualizacji.

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w okresie pandemii jest elementem wsparcia dla kredytobiorców regularnie spłacających swoje zobowiązania i nie powinna mieć ona w przyszłości, o ile nie będą zachodziły inne okoliczności związane z brakiem terminowego regulowania zobowiązań, negatywnego przełożenia na pozycję klienta w jego relacjach z kredytodawcami. Takie stanowisko przedstawił również BIK w swoim komunikacie.

– Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla, że dane gromadzone przez BIK wykorzystywane są nie tylko w kontekście pojedynczego kredytobiorcy czy kredytodawcy, ale również analizowane są pod kątem stopnia bezpieczeństwa i stabilności całego systemu finansowego. Kompletność, wiarygodność i aktualność tych danych przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania i stabilności sektora finansowego – czytamy w komunikacie nadzorcy.