Inno-Gene SA notowana jest na rynku NewConnect. Dodatkowo firma jest podejrzana o podawanie nieprawdziwych danych dotyczących swojej działalności i akcji.

Inno-Gene SA na celowniku KNF

UKNF złożył zawiadomienie z uwagi na podejrzenie popełnienia w 2020 roku przestępstw związanych z publikowaniem nieprawdziwych informacji na temat spółki Inno-Gene SA oraz jej akcji. Przekazywane w raportach tej spółki informacje mogły wprowadzać w błąd inwestorów co do rzeczywistej sytuacji finansowej i organizacyjnej Inno-Gene SA. Działanie to mogło mieć na celu umożliwienie dokonywania transakcji sprzedaży akcji tej spółki po zawyżonej cenie.

Przestępstwo manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 mln PLN albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo oboma tymi karami łącznie. Przestępstwo podawania nieprawdziwych danych dotyczących działalności emitenta, które w istotny sposób wpływają na treść informacji, zagrożone jest grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 albo oboma tymi karami łącznie.

Informacja o złożeniu przez UKNF zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami tej spółki wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – czytamy w komunikacie.