Pierwsza firma posługiwała się nazwą „bank” pomimo, że nie posiadała licencji bankowej. Z kolei w przypadku dwóch pozostałych powodem wpisania na listę było prowadzenie działalności inwestycyjnej bez zezwolenia. Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.

Nowe firmy na liście ostrzeżeń KNF

We wtorek 12 lipca na listę ostrzeżeń KNF wpisane zostały nowe podmioty. To między innymi MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/. W tym przypadku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 171 ust. 2 Prawo bankowe (polegającego na prowadzeniu działalności zarobkowej, przy użyciu w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem do określenia jej działalności i reklamy wyrazu „bank”) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dwie kolejne spółki to Tenset Ltd z siedzibą w Londynie oraz Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie. Działały one za pośrednictwem stron internetowych: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl. W ich przypadku powodem wpisania na listę było prowadzenie działalności inwestycyjnej bez zezwolenia.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (polegającego właśnie na prowadzeniu bez zezwolenia działalności inwestycyjnej) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.