Wcześniej, w połowie września, KNF wpisał na listę ostrzeżeń 4 spółki z domeną .exchange, która najwyraźniej nie wzbudziła zaufania nadzorcy.

Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.

Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

W przypadku Equal Real Estate SA powodem wpisania na listę było podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.

Z kolei w sprawie Sekrata sp. z o.o. zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 150 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego). Zostało ono skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.