Organizacja zrzesza ponad 60 instytucji z całego świata zajmujących się wspieraniem innowacji finansowych i jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń między regulatorami rynku finansowego.

KNF dołącza do Global Financial Innovation Network (GFIN)

Wśród narzędzi wspierających biznes są pilotaże dla firm planujących przetestowanie innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesowych w zróżnicowanym otoczeniu regulacyjnym (cross-border testing). W obszarze prac znajdują się również zagadnienia rozwiązań innowacyjnych narzędzi Suptech i Regtech, wspierających wykonywanie zadań z zakresu nadzoru i compliance – czytamy w komunikacie nadzorcy.

W lipcu bieżącego roku KNF przedstawił także strategię na lata 2021-2025. W dokumencie urząd zwracał uwagę na na wyzwania dla rynku finansowego i przedstawił główne cele strategiczne. Chodzi tutaj między innymi o bardziej proaktywne działanie nadzoru, skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie danych oraz lepsze zarządzanie organizacją.

Z kolei w sierpniu KNF opublikował projekt stanowiska dotyczącego wykorzystania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach. Ma to być reakcja KNF na coraz częstsze wykorzystywanie social mediów przez firmy z sektora finansowego – w tym także fintechy.