Partner serwisu Visa dla biznesu

KNF nie pozwoli na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bank

Fintek
Fintek
#Idea Bank#KNF
Opublikowano: 1 czerwca 2019, 16:58 Aktualizacja: 1 czerwca 2019, 16:59

Idea Bank nie przejmie Getin Noble Banku – KNF jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie. Plan był taki, by przenieść cały majątek GNB do Idea Banku.

31 maja 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Bank SA z Getin Noble Bank SA , przez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank SA na Idea Bank SA. Idea Bank miał być bankiem przejmującym, a Getin Noble Bank tym przejmowanym.

Podstawą do odmowy był brak uzupełnienia przez przez Wnioskodawców materiału dowodowego w sprawie w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru oraz w związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, który obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków w przypadku występowania choćby jednej z określonych w nim przesłanek negatywnych, tj.: w wypadku, jeżeli połączenie:

  • prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa,
  • prowadziłoby do naruszenia interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub
    zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku.

W prowadzonym postępowaniu, pomimo ponawianych wezwań KNF i ciążącego na Wnioskodawcach w tym zakresie obowiązku, nie uzupełnili oni materiału dowodowego w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru, w szczególności:

  • nie przedstawili KNF kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla Banku powstałego w wyniku połączenia („Połączony Bank”),
  • nie wykazali spełnienia przez Połączony Bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa.

KNF wziął pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora, z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie.

Wg komunikacie KNF czytamy, że uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie Połączonego Banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych. Powyższe, w ocenie KNF, podważa zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania Połączonego Banku przez nowego inwestora.

– Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez organ nadzoru, uwzględniającymi aktualną sytuację Wnioskodawców, brak realizacji powyższego założenia, tj. dokapitalizowania Połączonego Banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałby niedoborem kapitału do minimum regulacyjnego uwzględniającego wymóg połączonego bufora i stanowiłby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla Połączonego Banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów. Powyższe, zgodnie z normą prawną określoną w art. 124 ust. 2 pr. bank., sprzeciwia się wydaniu przez KNF zezwolenia na połączenie, o które wniosły Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA – czytamy w komunikacie KNF.

Strategiczne zmiany

Idea Bank dzień wcześniej (30 maja) opublikował komunikat o rozpoczęciu procesu głębokiej przebudowy, która ma doprowadzić do poprawy sytuacji banku. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej banku napisano, że proces pozyskiwania inwestora powinien zakończyć się w czerwcu 2019 roku.

31 maja doszło też do zmian w składzie zarządu Idea Banku – trzech członków złożyło rezygnację (Tomasz Górski, Piotr Petelewicz oraz Dariusz Daniluk).

 


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-nie-pozwoli-na-polaczenie-idea-banku-z-getin-noble-bank